Rada ds. Kompetencji w Sektorze Gospodarki Wodno-Ściekowej i Rekultywacji

Publikacje


Sektorowa Rama Kwalifikacji dla Gospodarki Wodno-Ściekowej, Rekultywacji i Remediacji

Sektorowa Rama Kwalifikacji dla Gospodarki Wodno-Ściekowej, Rekultywacji i Remediacji

Sektorowa Rama Kwalifikacji dla Gospodarki Wodno-Ściekowej, Rekultywacji i Remediacji (GWŚRiR) już jest dostępna. Opracowanie dostępne jest na stronie Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji https://kwalifikacje.edu.pl/24068/ Publikację opracowano na podstawie „Raportu końcowego z opracowania projektu Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla Sektora Gospodarki Wodno-Ściekowej, Rekultuwacji i Remediacji” przygotowanego w 2022 r. przez Annę Araminowicz, Damiana Kuznowicza oraz Magdalenę Słocińską reprezentujących konsorcjumWięcej oSektorowa Rama Kwalifikacji dla Gospodarki Wodno-Ściekowej, Rekultywacji i Remediacji[…]

Ekspertyza „Kompetencje branży gospodarki wodno – ściekowej w „efektywnych” systemach kwalifikacji

Ekspertyza „Kompetencje branży gospodarki wodno – ściekowej w „efektywnych” systemach kwalifikacji

Zapraszamy do lektury ekspertyzy pt.” Kompetencje branży gospodarki wodno – ściekowej w „efektywnych” systemach kwalifikacji”. Ekspertyza dot. tworzenia i rozwoju systemów kwalifikacji i ich elementów w kraju i na świecie w kontekście branży gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji. W publikacji zwrócono uwagę m.in. na:– kontekst reformy systemu kwalifikacji w Polsce,– rozwój zintegrowanego systemu kwalifikacji w Polsce,–Więcej oEkspertyza „Kompetencje branży gospodarki wodno – ściekowej w „efektywnych” systemach kwalifikacji[…]

REKOMENDACJA RADY DS. KOMPETENCJI W SEKTORZE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ I REKULTYWACJI

REKOMENDACJA RADY DS. KOMPETENCJI W SEKTORZE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ I REKULTYWACJI

Rekomendacja Rady ds. Kompetencji w sektorze Gospodarki Wodno – Ściekowej i Rekultywacji w sprawie dotyczącej tworzenia kwalifikacji rynkowych. Głównym celem rekomendacji jest przedstawienie możliwości tworzenia kwalifikacji rynkowych na rzecz sektora gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji, w szczególności w uzupełnieniu do Rekomendacji Rady dotyczącej zmian legislacyjnych w obszarze szkolnictwa branżowego. W rekomendacji przedstawiono: Analizę działań w obszarzeWięcej oREKOMENDACJA RADY DS. KOMPETENCJI W SEKTORZE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ I REKULTYWACJI[…]

REKOMENDACJA RADY DS. KOMPETENCJI W SEKTORZE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ I REKULTYWACJI

REKOMENDACJA RADY DS. KOMPETENCJI W SEKTORZE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ I REKULTYWACJI

Zapraszamy do lektury rekomendacji Rady ds. Kompetencji w Sektorze  Gospodarki  Wodno – Ściekowej  i Rekultywacji poświęconej zmianom w szkolnictwie branżowym. Głównym celem rekomendacji jest zaproponowanie rozwiązań związanych z ofertą kształcenia zawodowego, kształcącego na rzecz sektora gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji, ze szczególnym odniesieniem się do zapisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia16 maja 2019 r. wWięcej oREKOMENDACJA RADY DS. KOMPETENCJI W SEKTORZE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ I REKULTYWACJI[…]

WSPÓŁPRACA INSTYTUCJI EDUKACYJNYCH KSZTAŁCĄCYCH NA RZECZ SEKTORA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ I REKULTYWACJI  Z PRACODAWCAMI SEKTORA

WSPÓŁPRACA INSTYTUCJI EDUKACYJNYCH KSZTAŁCĄCYCH NA RZECZ SEKTORA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ I REKULTYWACJI Z PRACODAWCAMI SEKTORA

Zapraszamy do lektury katalogu dobrych praktyk nt. „Współpracy instytucji edukacyjnych kształcących na rzecz Sektora Gospodarki Wodno – Ściekowej i Rekultywacji z pracodawcami sektora”. Podstawą opracowania były analizy:– własne zespołu autorskiego oparte na wynikach badań przeprowadzonych dla potrzeb Rady ds. Kompetencji w Sektorze Gospodarki Wodno-Ściekowej i Rekultywacji,– wyniki ankiet przeprowadzonych dla potrzeb opracowania Katalogu dobrych praktykWięcej oWSPÓŁPRACA INSTYTUCJI EDUKACYJNYCH KSZTAŁCĄCYCH NA RZECZ SEKTORA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ I REKULTYWACJI Z PRACODAWCAMI SEKTORA[…]

Katalog dobrych praktyk

Katalog dobrych praktyk

Zapraszamy do lektury katalogu dobrych praktyk pt. „Możliwości podnoszenia kompetencji i zatrudnienia osób o niskich kwalifikacjach i osób 50+, zapewnienia równości szans kobiet i mężczyzn w dostępie do uczenia się przez całe życie i zatrudnienia”. Katalog został opracowany w Instytucie Ochrony Środowiska – Państwowym Instytucie Badawczym w ramach projektu „Rada ds. Kompetencji w Sektorze GospodarkiWięcej oKatalog dobrych praktyk[…]

REKOMENDACJA RADY DS. KOMPETENCJI W SEKTORZE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ I REKULTYWACJI

REKOMENDACJA RADY DS. KOMPETENCJI W SEKTORZE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ I REKULTYWACJI

Zachęcamy do lektury rekomendacji Rady ds. Kompetencji w Sektorze  Gospodarki  Wodno – Ściekowej  i Rekultywacji poświęconej dobrym praktykom w zakresie  współpracy instytucji edukacyjnych z przedsiębiorstwami sektora.Wśród rekomendowanych działań znalazły się: Współpraca uczelni wyższych i przedsiębiorców sektora, tj.: Studia dualne Tworzenie kierunków praktycznych Zajęcia w przedsiębiorstwach Wykłady prowadzone przez przedsiębiorców Program praktyk jako oferta przedsiębiorstwa PraceWięcej oREKOMENDACJA RADY DS. KOMPETENCJI W SEKTORZE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ I REKULTYWACJI[…]

PREZENTACJE WYGŁOSZONE PODCZAS KONFERENCJI „WYZWANIA I KIERUNKI ROZWOJU GOSPODARKI WODNO -ŚCIEKOWEJ A POTRZEBY KOMPETENCYJNE PRACOWNIKÓW SEKTORA”

PREZENTACJE WYGŁOSZONE PODCZAS KONFERENCJI „WYZWANIA I KIERUNKI ROZWOJU GOSPODARKI WODNO -ŚCIEKOWEJ A POTRZEBY KOMPETENCYJNE PRACOWNIKÓW SEKTORA”

Prezentacja „Postrzeganie sektora jak pracodawcy – wyniki badań Rady ds. Kompetencji w Sektorze Gospodarki Wodno-Ściekowej i Rekultywacji”. Prezentacja „Budowanie wizerunku przedsiębiorstwa jako wartościowego pracodawcy” . Prezentacja „Zarządzanie potencjałem pracowników w przedsiębiorstwie wodno-kanalizacyjnym”. Prezentacja „Wykorzystanie narzędzi ZSK w promocji i rozwoju kompetencji pracowników sektora”. Prezentacja „Studium przypadku: Poprawa efektywności modelu nauczania”. Prezentacja „Zarządzanie kompetencjami w małymWięcej oPREZENTACJE WYGŁOSZONE PODCZAS KONFERENCJI „WYZWANIA I KIERUNKI ROZWOJU GOSPODARKI WODNO -ŚCIEKOWEJ A POTRZEBY KOMPETENCYJNE PRACOWNIKÓW SEKTORA”[…]

SEKTOROWA RAMA KWALIFIKACJI DLA SEKTORA WOD-KAN I REKULTYWACJI

SEKTOROWA RAMA KWALIFIKACJI DLA SEKTORA WOD-KAN I REKULTYWACJI

Zachęcamy do lektury publikacji artykułu poświęconego Sektorowej Ramie Kwalifikacji dla sektora wod – kan i rekultywacji w Zeszytach IGWP „Wodociągi Polskie” nr `12 (2020). W publikacji zwrócono uwagę na takie zagadnienia, jak: W listopadzie 2020 r. Rada ds. Kompetencji w Sektorze Wodno – Ściekowym i Rekultywacji podjęła uchwałę nt. przygotowania uzasadnienia dla utworzenia Sektorowej RamyWięcej oSEKTOROWA RAMA KWALIFIKACJI DLA SEKTORA WOD-KAN I REKULTYWACJI[…]

obrazek stopki Skip to content