Rada ds. Kompetencji w Sektorze Gospodarki Wodno-Ściekowej i Rekultywacji

Publikacje


Charakterystyka sektora gospodarki wodno-ściekowej i jego potrzeb w zakresie kompetencji

Charakterystyka sektora gospodarki wodno-ściekowej i jego potrzeb w zakresie kompetencji

Sektor gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji został zdefiniowany w oparciu o definicje podane w PKD. Jako jego podstawę wybrano 3 grupy zaliczane do sekcji E: E36 Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody E37 Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków E39 Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami. W trzech grupach PKD włączonych do GWŚWięcej oCharakterystyka sektora gospodarki wodno-ściekowej i jego potrzeb w zakresie kompetencji[…]

obrazek stopki Skip to content