Rada ds. Kompetencji w Sektorze Gospodarki Wodno-Ściekowej i Rekultywacji

Publikacje


PREZENTACJE WYGŁOSZONE PODCZAS KONFERENCJI „WYZWANIA I KIERUNKI ROZWOJU GOSPODARKI WODNO -ŚCIEKOWEJ A POTRZEBY KOMPETENCYJNE PRACOWNIKÓW SEKTORA”

PREZENTACJE WYGŁOSZONE PODCZAS KONFERENCJI „WYZWANIA I KIERUNKI ROZWOJU GOSPODARKI WODNO -ŚCIEKOWEJ A POTRZEBY KOMPETENCYJNE PRACOWNIKÓW SEKTORA”

Prezentacja „Postrzeganie sektora jak pracodawcy – wyniki badań Rady ds. Kompetencji w Sektorze Gospodarki Wodno-Ściekowej i Rekultywacji”. Prezentacja „Budowanie wizerunku przedsiębiorstwa jako wartościowego pracodawcy” . Prezentacja „Zarządzanie potencjałem pracowników w przedsiębiorstwie wodno-kanalizacyjnym”. Prezentacja „Wykorzystanie narzędzi ZSK w promocji i rozwoju kompetencji pracowników sektora”. Prezentacja „Studium przypadku: Poprawa efektywności modelu nauczania”. Prezentacja „Zarządzanie kompetencjami w małymWięcej oPREZENTACJE WYGŁOSZONE PODCZAS KONFERENCJI „WYZWANIA I KIERUNKI ROZWOJU GOSPODARKI WODNO -ŚCIEKOWEJ A POTRZEBY KOMPETENCYJNE PRACOWNIKÓW SEKTORA”[…]

Charakterystyka sektora gospodarki wodno-ściekowej i jego potrzeb w zakresie kompetencji

Charakterystyka sektora gospodarki wodno-ściekowej i jego potrzeb w zakresie kompetencji

Sektor gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji został zdefiniowany w oparciu o definicje podane w PKD. Jako jego podstawę wybrano 3 grupy zaliczane do sekcji E: E36 Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody E37 Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków E39 Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami. W trzech grupach PKD włączonych do GWŚWięcej oCharakterystyka sektora gospodarki wodno-ściekowej i jego potrzeb w zakresie kompetencji[…]

obrazek stopki Skip to content