Rada ds. Kompetencji w Sektorze Gospodarki Wodno-Ściekowej i Rekultywacji

Publikacje


REKOMENDACJA RADY DS. KOMPETENCJI W SEKTORZE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ I REKULTYWACJI

REKOMENDACJA RADY DS. KOMPETENCJI W SEKTORZE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ I REKULTYWACJI

Zachęcamy do lektury rekomendacji Rady ds. Kompetencji w Sektorze  Gospodarki  Wodno – Ściekowej  i Rekultywacji poświęconej dobrym praktykom w zakresie  współpracy instytucji edukacyjnych z przedsiębiorstwami sektora.Wśród rekomendowanych działań znalazły się: Współpraca uczelni wyższych i przedsiębiorców sektora, tj.: Studia dualne Tworzenie kierunków praktycznych Zajęcia w przedsiębiorstwach Wykłady prowadzone przez przedsiębiorców Program praktyk jako oferta przedsiębiorstwa PraceWięcej oREKOMENDACJA RADY DS. KOMPETENCJI W SEKTORZE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ I REKULTYWACJI[…]

PREZENTACJE WYGŁOSZONE PODCZAS KONFERENCJI „WYZWANIA I KIERUNKI ROZWOJU GOSPODARKI WODNO -ŚCIEKOWEJ A POTRZEBY KOMPETENCYJNE PRACOWNIKÓW SEKTORA”

PREZENTACJE WYGŁOSZONE PODCZAS KONFERENCJI „WYZWANIA I KIERUNKI ROZWOJU GOSPODARKI WODNO -ŚCIEKOWEJ A POTRZEBY KOMPETENCYJNE PRACOWNIKÓW SEKTORA”

Prezentacja „Postrzeganie sektora jak pracodawcy – wyniki badań Rady ds. Kompetencji w Sektorze Gospodarki Wodno-Ściekowej i Rekultywacji”. Prezentacja „Budowanie wizerunku przedsiębiorstwa jako wartościowego pracodawcy” . Prezentacja „Zarządzanie potencjałem pracowników w przedsiębiorstwie wodno-kanalizacyjnym”. Prezentacja „Wykorzystanie narzędzi ZSK w promocji i rozwoju kompetencji pracowników sektora”. Prezentacja „Studium przypadku: Poprawa efektywności modelu nauczania”. Prezentacja „Zarządzanie kompetencjami w małymWięcej oPREZENTACJE WYGŁOSZONE PODCZAS KONFERENCJI „WYZWANIA I KIERUNKI ROZWOJU GOSPODARKI WODNO -ŚCIEKOWEJ A POTRZEBY KOMPETENCYJNE PRACOWNIKÓW SEKTORA”[…]

SEKTOROWA RAMA KWALIFIKACJI DLA SEKTORA WOD-KAN I REKULTYWACJI

SEKTOROWA RAMA KWALIFIKACJI DLA SEKTORA WOD-KAN I REKULTYWACJI

Zachęcamy do lektury publikacji artykułu poświęconego Sektorowej Ramie Kwalifikacji dla sektora wod – kan i rekultywacji w Zeszytach IGWP „Wodociągi Polskie” nr `12 (2020). W publikacji zwrócono uwagę na takie zagadnienia, jak: W listopadzie 2020 r. Rada ds. Kompetencji w Sektorze Wodno – Ściekowym i Rekultywacji podjęła uchwałę nt. przygotowania uzasadnienia dla utworzenia Sektorowej RamyWięcej oSEKTOROWA RAMA KWALIFIKACJI DLA SEKTORA WOD-KAN I REKULTYWACJI[…]

RAPORT O SEKTORZE WODNO – KANALIZACYJNYM

RAPORT O SEKTORZE WODNO – KANALIZACYJNYM

Zapraszamy do lektury publikacji artykułu poświęconego RGWŚiR w Zeszytach IGWP „Wodociągi Polskie” nr 9 (2020). W artykule zwrócono uwagę na takie zagadnienia, jak: – kształcenie dla sektora ( w tym: trudną sytuację szkół branżowych, niedostosowane do potrzeb rynku pracy szkolnictwo wyższe, dostosowanie potrzeb rynku i szkolnictwa, praktyki zawodowe podczas nauki i studiów);– rynek pracy (znaczenieWięcej oRAPORT O SEKTORZE WODNO – KANALIZACYJNYM[…]

CHARAKTERYSTYKA SEKTORA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ I JEGO POTRZEB W ZAKRESIE KOMPETENCJI

CHARAKTERYSTYKA SEKTORA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ I JEGO POTRZEB W ZAKRESIE KOMPETENCJI

Sektor gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji został zdefiniowany w oparciu o definicje podane w PKD. Jako jego podstawę wybrano 3 grupy zaliczane do sekcji E: E36 Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody E37 Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków E39 Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami. W trzech grupach PKD włączonych do GWŚWięcej oCHARAKTERYSTYKA SEKTORA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ I JEGO POTRZEB W ZAKRESIE KOMPETENCJI[…]

obrazek stopki Skip to content