PREZENTACJE WYGŁOSZONE PODCZAS KONFERENCJI „WYZWANIA I KIERUNKI ROZWOJU GOSPODARKI WODNO -ŚCIEKOWEJ A POTRZEBY KOMPETENCYJNE PRACOWNIKÓW SEKTORA”


Prezentacja „Postrzeganie sektora jak pracodawcy – wyniki badań Rady ds. Kompetencji w Sektorze Gospodarki Wodno-Ściekowej i Rekultywacji”.

Prezentacja „Budowanie wizerunku przedsiębiorstwa jako wartościowego pracodawcy” .

Prezentacja „Zarządzanie potencjałem pracowników w przedsiębiorstwie wodno-kanalizacyjnym”.

Prezentacja „Wykorzystanie narzędzi ZSK w promocji i rozwoju kompetencji pracowników sektora”.

Prezentacja „Studium przypadku: Poprawa efektywności modelu nauczania”.

Prezentacja „Zarządzanie kompetencjami w małym przedsiębiorstwie wodno- kanalizacyjnym”.

Prezentacja „Dobre praktyki: Zarządzanie kompetencjami w dużym przedsiębiorstwie wodno-kanalizacyjnym”.

Prezentacja „Kompetencyjne wyzwania sektora w zmieniającej się rzeczywistości”.