REKOMENDACJA RADY DS. KOMPETENCJI W SEKTORZE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ I REKULTYWACJI

Zachęcamy do lektury rekomendacji Rady ds. Kompetencji w Sektorze  Gospodarki  Wodno – Ściekowej  i Rekultywacji poświęconej dobrym praktykom w zakresie  współpracy instytucji edukacyjnych z przedsiębiorstwami sektora.
Wśród rekomendowanych działań znalazły się:

 1. Współpraca uczelni wyższych i przedsiębiorców sektora, tj.:
 • Studia dualne
 • Tworzenie kierunków praktycznych
 • Zajęcia w przedsiębiorstwach
 • Wykłady prowadzone przez przedsiębiorców
 • Program praktyk jako oferta przedsiębiorstwa
 • Prace dyplomowe (inżynierskie i magisterskie) analizujące i rozwiązujące zagadnienia związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstw
 • Program Mentoringowy dla studentów
 • Powołanie i funkcjonowanie zespołu wspierającego dostosowanie kierunków studiów do zapotrzebowania na pracowników w sektorach związanych z tymi kierunkami
 • Opiniowanie oferty dydaktycznej przez absolwentów i studentów ostatniego roku studiów
 • Opiniowanie programów studiów przez interesariuszy zewnętrznych
 • Udział przedstawicieli przedsiębiorców w komisjach dydaktycznych i komisjach ds. jakości kształcenia.

2. Współpraca szkół branżowych i techników z przedsiębiorstwami sektora, tj.:

 • Tworzenie klas patronackich
 • Wizyty studyjne w przedsiębiorstwach
 • Zajęcia prowadzone przez przedsiębiorców
 • Przygotowanie uczniów do uzyskania kwalifikacji rynkowej określonej w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji
 • Letnie praktyki organizowane przez przedsiębiorstwo
 • Staże zawodowe organizowane przez przedsiębiorców dla nauczycieli
 • Współpraca z pracodawcami w celu dostosowania efektów kształcenia uczniów technikum do potrzeb rynku pracy. Kształtowanie kompetencji społecznych.

Rekomendacja została wydana Uchwałą Rady NR 3/2021