KONTAKT

Zapraszamy do współpracy z  Radą ds. Kompetencji w Sektorze Gospodarki Wodno-Ściekowej i Rekultywacji, której celem będzie dostosowanie i podniesienie zdobywanych przez pracowników kwalifikacji do rzeczywistych potrzeb pracodawców sektora.

Sekretariat Rady:
tel. 22 37 50 549
e-mail: Rada.GWS@ios.edu.pl