Rada ds. Kompetencji w Sektorze Gospodarki Wodno-Ściekowej i Rekultywacji

KOMPETENCJE DLA SEKTORÓW – SPOTKANIE INFORMACYJNE

KOMPETENCJE DLA SEKTORÓW – SPOTKANIE INFORMACYJNE

W dniu 10 marca br. od godz. 11.00 Departament komunikacji i Marketingu organizuje spotkanie informacyjne dla wnioskodawców konkursu „Kompetencje dla sektorów”, runda III. Spotkanie jest adresowane do podmiotów zainteresowanych pełnieniem roli operatora w ramach tego działania dla 7 sektorów: budowlanego, motoryzacyjnego, nowoczesnych usług biznesowych, gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji, chemicznego, przemysłu lotniczo-kosmicznego oraz usług rozwojowych. FormularzWięcej oKOMPETENCJE DLA SEKTORÓW – SPOTKANIE INFORMACYJNE[…]

„Standard Usług Zdalnego Uczenia się”

„Standard Usług Zdalnego Uczenia się”

Rada ds. Kompetencji Sektora Usług Rozwojowych zachęca do zapoznania się ze „Standardem Usług Zdalnego Uczenia się”. Głównym celem Standardu jest zapewnienie wysokiej jakości usług rozwojowych realizowanych w formie zdalnej. To kompendium wiedzy zarówno dla dostawców i odbiorców usług rozwojowych, jaki i osób odpowiedzialnych za zarządzanie i finansowanie rozwoju/ uczenia się. Informacje na temat Standardu dostępneWięcej o„Standard Usług Zdalnego Uczenia się”[…]

KOMPETENCJE DLA BRANŻY

KOMPETENCJE DLA BRANŻY

Pod koniec grudnia 2020 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaakceptowała złożoną przez Radę ds. Kompetencji w Sektorze Gospodarki Wodno-Ściekowej i Rekultywacji rekomendację usług rozwojowych dla przedsiębiorstw sektora. W styczniu dokument został zatwierdzony uchwałą Rady. Dokument rekomenduje następujące usługi rozwojowe dla przedsiębiorstw sektora: Obsługiwanie małego systemu zaopatrzenia w wodę (ujmującego poniżej 1000 m3 lub obsługujący poniżejWięcej oKOMPETENCJE DLA BRANŻY[…]

RAPORT BRANŻOWY :  IDENTYFIKACJA INSTRUMENTÓW WSPARCIA DLA ROZWOJU SEKTORA GOSPODARKI WODNO – ŚCIEKOWEJ I REKULTYWACJI

RAPORT BRANŻOWY : IDENTYFIKACJA INSTRUMENTÓW WSPARCIA DLA ROZWOJU SEKTORA GOSPODARKI WODNO – ŚCIEKOWEJ I REKULTYWACJI

Zachęcamy do lektury kolejnego raportu z  serii infobrokeringowych raportów branżowych. Tym razem dotyczy identyfikacji rozwiązań mogących wpłynąć na dalszy rozwój polskiego sektora gospodarki wodno – ściekowej i rekultywacji. W raporcie przedstawiono: Sytuację sektora gospodarki wodno – ściekowej i rekultywacji w Polsce i Europie.Ogólną charakterystykę sektora w Polsce.Ogólną charakterystykę sektora w wybranych krajach Europy.Uwarunkowania rozwoju sektora.MożliwościWięcej oRAPORT BRANŻOWY : IDENTYFIKACJA INSTRUMENTÓW WSPARCIA DLA ROZWOJU SEKTORA GOSPODARKI WODNO – ŚCIEKOWEJ I REKULTYWACJI[…]

IV POSIEDZENIE  RADY DS. KOMPETENCJI W SEKTORZE GOSPODARKI WODNO – ŚCIEKOWEJ I REKULTYWACJI

IV POSIEDZENIE RADY DS. KOMPETENCJI W SEKTORZE GOSPODARKI WODNO – ŚCIEKOWEJ I REKULTYWACJI

W dniu 25 listopada br. odbyło się w formie zdalnej czwarte, ostatnie w 2020 r., posiedzenie plenarne Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Gospodarki Wodno -Ściekowej i Rekultywacji.Tematem przewodnim posiedzenia była: Rola kompetencji w rozwoju branży wodociągowo – kanalizacyjnej. Zwrócono uwagę na czynniki wewnętrzne wpływające na rozwój przedsiębiorstw, do których należą: elementy techniczne – dostępne narzędziaWięcej oIV POSIEDZENIE RADY DS. KOMPETENCJI W SEKTORZE GOSPODARKI WODNO – ŚCIEKOWEJ I REKULTYWACJI[…]

AKTUALIZACJA  TERMINU REKRUTACJI: 23.12.2020 r.

AKTUALIZACJA TERMINU REKRUTACJI: 23.12.2020 r.

Informujemy, że Operatorzy za zgodą PARP dokonali aktualizacji terminu rekrutacji przedsiębiorców zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania na usługi szkoleniowe i doradcze prowadzone w ramach Zadania Covid-19 .Zgłoszenie prowadzone jest  za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego zamieszczonego pod adresem https://power.parp.gov.pl/component/site/site/formularz-kontaktowy-kompetencje-dla-sektorow-covid w terminie: 23.12.2020 r. dla  Sektora Gospodarki Wodno-Ściekowej i Rekultywacji Tematy szkoleń oferowanych dla sektora Gospodarki Wodno- Ściekowej i Rekultywacji:Więcej oAKTUALIZACJA TERMINU REKRUTACJI: 23.12.2020 r.[…]

PARP FORUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2020

PARP FORUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2020

Szanowni Państwo, w imieniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zapraszamy Państwa do udziału w PARP Forum Przedsiębiorczości, które odbędzie się 9 grudnia 2020 r., od godz. 10:00. Wymiana doświadczeń, dyskusja oraz dzielenie się doświadczeniami uczestników Forum będzie doskonałym miejscem do tego, by dorobek Sektorowych Rad mógł zostać zaprezentowany jak najszerszemu gronu odbiorców. Wszelkie informacje o wydarzeniu,Więcej oPARP FORUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2020[…]

KOMPETENCJE DLA SEKTORA GWŚiR – SZKOLENIA I DORADZTWO Z DOFINANSOWANIEM

KOMPETENCJE DLA SEKTORA GWŚiR – SZKOLENIA I DORADZTWO Z DOFINANSOWANIEM

Jak skorzystać z dofinansowania (do 80%)? https://www.youtube.com/watch?v=6d3racHhgAk Tematy szkoleń oferowanych dla sektora Gospodarki Wodno- Ściekowej i Rekultywacji: • Coaching menadżerski. • Stosowanie narzędzi online w pracy zdalnej. • Zarządzanie kryzysowe. • Zabezpieczanie danych firmy – cyberbezpieczeństwo. • Zarządzanie obiegiem dokumentów elektronicznych (tekstowych i multimedialnych) w trybie pracy zdalnej. • Współpraca z klientem i jego obsługaWięcej oKOMPETENCJE DLA SEKTORA GWŚiR – SZKOLENIA I DORADZTWO Z DOFINANSOWANIEM[…]

obrazek stopki Skip to content