Rada ds. Kompetencji w Sektorze Gospodarki Wodno-Ściekowej i Rekultywacji

III POSIEDZENIE RADY DS. KOMPETENCJI W SEKTORZE GOSPODARKI WODNO – ŚCIEKOWEJ I REKULTYWACJI

III POSIEDZENIE RADY DS. KOMPETENCJI W SEKTORZE GOSPODARKI WODNO – ŚCIEKOWEJ I REKULTYWACJI

W dniu 30.09.2020 r. odbyło się kolejne (trzecie) posiedzenie Rady ds. Kompetencji w Sektorze Gospodarki Wodno-Ściekowej i Rekultywacji. Z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną, spotkanie Rady odbyło się w formie wideokonferencji. Z przyjemnością informujemy, że do Rady dołączyli nowi członkowie: Pani Jolanta Krawczyk – eduPartners Szkolenia i Doradztwo Sp.J., Pani Ewa Szymura – Ministerstwo GospodarkiWięcej oIII POSIEDZENIE RADY DS. KOMPETENCJI W SEKTORZE GOSPODARKI WODNO – ŚCIEKOWEJ I REKULTYWACJI[…]

RAPORT „RYNEK PRACY, EDUKACJA, KOMPETENCJE”_wrzesień 2020

RAPORT „RYNEK PRACY, EDUKACJA, KOMPETENCJE”_wrzesień 2020

Zachęcamy do lektury raportu „Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań” (obejmuje okres sprawozdawczy od 19 sierpnia 2020 r. do 20 września 2020 r.). Raport przedstawia syntetyczne wyniki aktualnych badań i analiz dotyczących polskiego i międzynarodowego rynku pracy, m.in.: Ze wstępnych danych MRPiPS wynika, że stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce na koniec sierpniaWięcej oRAPORT „RYNEK PRACY, EDUKACJA, KOMPETENCJE”_wrzesień 2020[…]

WEBINARIUM RADY DS. KOMPETENCJI W SEKTORZE GOSPODARKI  WODNO – ŚCIEKOWEJ I REKULTYWACJI ORAZ GRUPY DORADCZEJ  DS. WSPÓŁPRACY BIZNESU I EDUKACJI

WEBINARIUM RADY DS. KOMPETENCJI W SEKTORZE GOSPODARKI WODNO – ŚCIEKOWEJ I REKULTYWACJI ORAZ GRUPY DORADCZEJ DS. WSPÓŁPRACY BIZNESU I EDUKACJI

25 września 2020 r. odbyło się kolejne (piąte) webinarium dotyczące Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK). Webinarium miało w przeważającej części charakter dyskusji. W pierwszej części spotkania Anna Czechowska , Ekspert ds. badań i ZSK (IOŚ-PIB) przypomniała najistotniejsze kwestie z minionych webinariów, tj.: Zintegrowany System Kwalifikacji, Sektorowe Ramy Kwalifikacji, procesy występujące w ZSK i podmioty uczestniczące wWięcej oWEBINARIUM RADY DS. KOMPETENCJI W SEKTORZE GOSPODARKI WODNO – ŚCIEKOWEJ I REKULTYWACJI ORAZ GRUPY DORADCZEJ DS. WSPÓŁPRACY BIZNESU I EDUKACJI[…]

KOMPETENCJE DLA SEKTORA

KOMPETENCJE DLA SEKTORA

Zachęcamy do udziału w projekcie nadzwyczajnym kierowanym do przedsiębiorców z sektora gospodarki wodno- ściekowej i rekultywacji .Pandemia COVID-19 wpłynęła na pogorszenie sytuacji branży, w związku z tym podjęto decyzję o przygotowaniu wsparcia dla przedsiębiorstw w zakresie szkoleń i doradztwa, którego celem jest zniwelowanie skutków pandemii.Terminy zgłoszeń do udziału w projekcie:Start rekrutacji: 29.09.2020 r.Zakończenie rekrutacji: 30.11.2020Więcej oKOMPETENCJE DLA SEKTORA[…]

METODY BADANIA EFEKTYWNOŚCI  RÓŻNYCH FORM PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU – raport tematyczny

METODY BADANIA EFEKTYWNOŚCI RÓŻNYCH FORM PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU – raport tematyczny

Zachęcamy do lektury raportu nt. „Metody badania efektywności różnych form praktycznej nauki zawodu”.Raport podejmuje m.in. zagadnienia:* System praktycznej nauki zawodu w Polsce* Różne formy nauczania w miejscu pracy (work-based learning) w wybranych krajach Unii Europejskiej* Metody badania efektywności różnych form praktycznej nauki zawodu na poziomie krajowym i regionalnym oraz ich przykłady* Analiza danych zastanych (deskWięcej oMETODY BADANIA EFEKTYWNOŚCI RÓŻNYCH FORM PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU – raport tematyczny[…]

RAPORT „RYNEK PRACY, EDUKACJA, KOMPETENCJE”

RAPORT „RYNEK PRACY, EDUKACJA, KOMPETENCJE”

Najnowszy raport jest kolejnym z serii raportów monitoringowych ogólnych, realizowanych w ramach usługi infobrokeringu na potrzeby Rady Programowej ds. Kompetencji, dotyczy okresu od 21 lipca do 19 sierpnia 2020 r. W raporcie przedstawiono wyniki aktualnych badań i analiz dotyczących polskiego i międzynarodowego rynku pracy, który zmaga się ze skutkami pandemii wirusa COVID-19. Z danych wynikaWięcej oRAPORT „RYNEK PRACY, EDUKACJA, KOMPETENCJE”[…]

CZWARTE   WEBINARIUM RADY DS. KOMPETENCJI W SEKTORZE GOSPODARKI  WODNO – ŚCIEKOWEJ I REKULTYWACJI ORAZ GRUPY ROBOCZEJ DS. WSPÓŁPRACY BIZNESU I EDUKACJI

CZWARTE WEBINARIUM RADY DS. KOMPETENCJI W SEKTORZE GOSPODARKI WODNO – ŚCIEKOWEJ I REKULTYWACJI ORAZ GRUPY ROBOCZEJ DS. WSPÓŁPRACY BIZNESU I EDUKACJI

28 sierpnia 2020 r. odbyło się czwarte webinarium dotyczące Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK). Webinarium miało w przeważającej części charakter dyskusji. W pierwszej części spotkania Anna Czechowska , Ekspert ds. badań i ZSK (IOŚ-PIB) kontynuowała rozważania nt.: Sektorowej Ramy Kwalifikacji, z uwzględnieniem sektorowej mapy kwalifikacji. Następnie omówiono (wspólnie z uczestnikami): Który poziom w PRK powinna posiadaćWięcej oCZWARTE WEBINARIUM RADY DS. KOMPETENCJI W SEKTORZE GOSPODARKI WODNO – ŚCIEKOWEJ I REKULTYWACJI ORAZ GRUPY ROBOCZEJ DS. WSPÓŁPRACY BIZNESU I EDUKACJI[…]

Identyfikacja instrumentów wsparcia dla rozwoju sektora

Identyfikacja instrumentów wsparcia dla rozwoju sektora

Zachęcamy do zapoznania się z branżowymi raportami infobrokeringowymi  przygotowanymi przez Instytut Analiz Rynku Pracy. Analiza ma na celu ustalenie, czy w wybranych krajach unijnych ( trzej wybrani liderzy danej branży) są stosowane rozwiązania, które można/warto wdrożyć również w Polsce, jak np. bony w turystyce (rozwiązanie funkcjonujące np. we Francji, na Węgrzech a od 1 sierpniaWięcej oIdentyfikacja instrumentów wsparcia dla rozwoju sektora[…]

TRZECIE  WEBINARIUM RADY DS. KOMPETENCJI W SEKTORZE GOSPODARKI  WODNO – ŚCIEKOWEJ I REKULTYWACJI ORAZ GRUPY ROBOCZEJ DS. WSPÓŁPRACY BIZNESU I EDUKACJI

TRZECIE WEBINARIUM RADY DS. KOMPETENCJI W SEKTORZE GOSPODARKI WODNO – ŚCIEKOWEJ I REKULTYWACJI ORAZ GRUPY ROBOCZEJ DS. WSPÓŁPRACY BIZNESU I EDUKACJI

W celu przybliżenia członkom Rady oraz Grupy Roboczej tematyki związanej z kwalifikacjami i kompetencjami w czerwcu rozpoczęto krótki cykl webinariów. 7 sierpnia 2020 r. odbyło się trzecie webinarium dotyczące Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK). Anna Czechowska , Ekspert ds. badań i ZSK (IOŚ-PIB) zaprezentowała: Polską Ramę Kwalifikacji powiązania Polskiej Ramy Kwalifikacji z międzynarodowymi ramami kwalifikacji SektoroweWięcej oTRZECIE WEBINARIUM RADY DS. KOMPETENCJI W SEKTORZE GOSPODARKI WODNO – ŚCIEKOWEJ I REKULTYWACJI ORAZ GRUPY ROBOCZEJ DS. WSPÓŁPRACY BIZNESU I EDUKACJI[…]

REKOMENDACJE NADZWYCZAJNE

REKOMENDACJE NADZWYCZAJNE

3. sierpnia 2020 r. Rada ds. Kompetencji w Sektorze Gospodarki Wodno-Ściekowej i Rekultywacji podjęła uchwałę w sprawie rekomendacji nadzwyczajnych dotyczących usług szkoleniowo-doradczych dla przedsiębiorstw sektora w zakresie zwalczania skutków pandemii COVID-19. Rekomendacje obejmują następujące usługi szkoleniowo-doradcze: Coaching menedżerski Stosowanie narzędzi online w pracy zdalnej Zarządzanie kryzysowe Zabezpieczanie danych firmy – cyberbezpieczeństwo Zarządzanie obiegiem dokumentów elektronicznychWięcej oREKOMENDACJE NADZWYCZAJNE[…]

obrazek stopki Skip to content