Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań_sierpień 2023

Zachęcamy do lektury sierpniowego numeru miesięcznika „Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań”, w którym przedstawiono najważniejsze informacje z krajowego, europejskiego i globalnego rynku pracy oraz podsumowania najciekawszych artykułów i raportów opublikowanych w okresie 28 lipca do 31 sierpnia 2023 r.

Rynek pracy w Polsce:

 • Z danych GUS wynika, że stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce w lipcu 2023 r. wyniosła 5,0%. W porównaniu z czerwcem 2023 r.
 • Przeciętne miesięczne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w lipcu 2023 r. wyniosło 6513,7 tys. W porównaniu z czerwcem 2023 r. wzrosło o 0,01%
 • W lipcu 2023 r. do urzędów pracy zgłoszono 91,0 tys. wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej, tj. 13,2% mniej niż w czerwcu 2023 r. i 1,5% mniej r/r.

Europejski rynek pracy według danych Eurostatu:

 • Stopa bezrobocia dla krajów członkowskich UE-27 w czerwcu 2023 r. wyniosła 5,9%
 • W czerwcu 2023 r. najwyższe wskaźniki bezrobocia odnotowano w Hiszpanii (11,7%), Grecji (11,1%), na Litwie i w Szwecji (po 7,5%).
 • Najniższą stopę bezrobocia zarejestrowano na Malcie (2,6%), w Czechach i Polsce (po 2,7%) oraz w Niemczech (3,0%).

Przegląd badań, analiz oraz trendów na rynkach pracy:

 • Monitor Rynku Pracy (wyniki 52. edycji badania)
 • Rynek pracy 2023. Półroczny przegląd trendów
 • Oferty pracy w Polsce (lipiec 2023, XXXIX edycja)
 • Skala płacenia „pod stołem” w Polsce i jej zmiany w czasie
 • Osoby z niepełnosprawnościami na rynku pracy
 • Wypalenie zawodowe: częstsze w pracy fizycznej czy biurowej?
 • Aktualny ranking najbardziej poważanych zawodów (2023)

Europejski i pozaeuropejski rynek pracy:

 • 2023 randstad employer brand research
 • Global Green Skills Report 2023
 • Doing green things: skills, reallocation, and the green transition
 • SUPPORT FOR FEMALE ENTREPRENEURS
  Survey evidence for why it makes sense
 • LGBT+ Inclusion @ Work. Deloitte Global 2023

Bezpośredni link do Raportu: https://www.parp.gov.pl/storage/publications/pdf/Rynek-pracy_sierpien-2023.pdf