Rada ds. Kompetencji w Sektorze Gospodarki Wodno-Ściekowej i Rekultywacji

Pracodawca Jutra – VI edycja konkursu

Pracodawca Jutra – VI edycja konkursu

Zapraszamy do udziału w VI edycji konkursu „Pracodawca Jutra”Nabór zgłoszeń do konkursu trwa od 22 września do 24 listopada 2021 r. Celem konkursu jest wyróżnienie i promowanie przedsiębiorców, którzy realizują modelowe inicjatywy edukacyjne z zakresu współpracy biznesu z edukacją. Konkurs odbywa się w trzech kategoriach: 1) „Rozwój Pracownika”,2) „Dojrzałe kompetencje”,3) „Ambasador edukacji”. Konkurs ma zasięgWięcej oPracodawca Jutra – VI edycja konkursu[…]

#idearozwojubiznesu – cykl spotkań online

#idearozwojubiznesu – cykl spotkań online

Zachęcamy do udziału w cyklu informacyjno – edukacyjnych wideokonferencji przygotowanych przez PARP przy współpracy z Ministerstwem Rozwoju i Technologii, nt. pakietu rozwiązań przygotowanych przez rząd, wspierających przedsiębiorców w pokonywaniu trudności w prowadzeniu działalności gospodarczej, spowodowanych pandemią. Dotychczas odbyły się trzy spotkania:15.09.2021 r. godz. 11 .00 – „Rozwijaj swoją firmę cyfrowo” link do nagrania: https://www.youtube.com/watch?v=sFVfX0rQys816.09.2021 r. godz. 10.00Więcej o#idearozwojubiznesu – cykl spotkań online[…]

Kompetencje dla sektora

Kompetencje dla sektora

Zachęcamy do udziału w konkursie „Kompetencje dla sektorów”Start składania wniosków: 06.09.2021 r.Koniec przyjmowania wniosków: 14.09.2021 r. Dofinansowanie może dotyczyć:rekrutacji przedsiębiorców do projektu,doradztwa lub szkolenia wspierającego rozwój przedsiębiorcy,zakupu środków trwałych niezbędnych do realizacji projektu,zakupu infrastruktury oraz dostosowania lub adaptacji budynków, pomieszczeń oraz miejsc pracy. Max. wsparcie może wynieść 90% wartości projektu, co oznacza min. 10% wkładuWięcej oKompetencje dla sektora[…]

PODSUMOWANIE KONFERENCJI „WYZWANIA I KIERUNKI ROZWOJU GOSPODARKI WODNO -ŚCIEKOWEJ A POTRZEBY KOMPETENCYJNE PRACOWNIKÓW SEKTORA”

PODSUMOWANIE KONFERENCJI „WYZWANIA I KIERUNKI ROZWOJU GOSPODARKI WODNO -ŚCIEKOWEJ A POTRZEBY KOMPETENCYJNE PRACOWNIKÓW SEKTORA”

20 maja 2021 r. odbyła się konferencja online „Wyzwania i kierunki rozwoju gospodarki wodno -ściekowej a potrzeby kompetencyjne pracowników sektora” organizowana przez Radę ds. Kompetencji w Sektorze Gospodarki Wodno-Ściekowej i Rekultywacji. W spotkaniu udział wzięli: Anna Czechowska, Ekspert ds. badań i Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, IOŚ-PIB Klara Ramm, Animator RGWŚiR, Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” Marta Zagożdżon,Więcej oPODSUMOWANIE KONFERENCJI „WYZWANIA I KIERUNKI ROZWOJU GOSPODARKI WODNO -ŚCIEKOWEJ A POTRZEBY KOMPETENCYJNE PRACOWNIKÓW SEKTORA”[…]

KOMPETENCJE DLA BRANŻY

KOMPETENCJE DLA BRANŻY

W lipcu 2021 r. Rada ds. Kompetencji w Sektorze Gospodarki Wodno-Ściekowej i Rekultywacji przyjęła aktualizację rekomendacji usług rozwojowych dla przedsiębiorstw sektora. Rekomendacja  stanowi rozszerzenie Rekomendacji nr 1/2021 o usługi dedykowane przedsiębiorstwom związanym z rekultywacją i remediacją. Dokument rekomenduje następujące usługi rozwojowe dla przedsiębiorstw sektora: Przygotowanie dokumentacji formalnej dotyczącej rekultywacji i remediacji Ocena ryzyka wystąpienia zanieczyszczeniaWięcej oKOMPETENCJE DLA BRANŻY[…]

Sektorowa Rama Kwalifikacji dla sektora gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji – wstępne konsultacje rynkowe

Sektorowa Rama Kwalifikacji dla sektora gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji – wstępne konsultacje rynkowe

Instytut Badań Edukacyjnych ogłosił wstępne konsultacje rynkowe dotyczące przetargu na opracowanie projektu Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla sektora gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji w Polsce. Celem konsultacji jest pozyskanie informacji niezbędnych do przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie projektu sektorowej ramy kwalifikacji dla sektora gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji w Polsce. Szczegółowe informacje dostępne są podWięcej oSektorowa Rama Kwalifikacji dla sektora gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji – wstępne konsultacje rynkowe[…]

VI POSIEDZENIE RADY DS. KOMPETENCJI W SEKTORZE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ I REKULTYWACJI

VI POSIEDZENIE RADY DS. KOMPETENCJI W SEKTORZE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ I REKULTYWACJI

19 maja 2021 r. odbyło się w formie wideokonferencji  szóste posiedzenie Rady Ds. Kompetencji w Sektorze Gospodarki Wodno-Ściekowej i Rekultywacji. Program posiedzenia obejmował m.in. następujące zagadnienia: Informacja na temat przebiegu prac nad opracowaniem Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla Sektora Gospodarki Wodno-Ściekowej i Rekultywacji, Obecne i przyszłe zapotrzebowanie na kompetencje w sektorze wraz z dyskusją na tenWięcej oVI POSIEDZENIE RADY DS. KOMPETENCJI W SEKTORZE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ I REKULTYWACJI[…]

ZAPROSZENIE

ZAPROSZENIE

W dniach 2 czerwca – 9 lipca 2021 r. odbędą się w konsultacje społeczne programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027.Konsultacje rozpocznie konferencja inaugurująca, która odbędzie się 2 czerwca o godz. 10:00, w trybie zdalnym. Informacje na temat konsultacji, w tym konferencji otwierającej, zostaną w najbliższym czasie zamieszczone na stronie www.power.gov.pl, w zakładce programu FunduszeWięcej oZAPROSZENIE[…]

Obsługa profilu w Bazie Usług Rozwojowych – instrukcja

Obsługa profilu w Bazie Usług Rozwojowych – instrukcja

Zachęcamy do zapoznania się z filmami instruktażowymi dotyczącymi zagadnień związanych z obsługą profilu przedsiębiorcy (odbiorcy wsparcia) w Bazie Usług Rozwojowych: „Dodanie pracownika do profilu Przedsiębiorstwa” https://www.youtube.com/watch?v=EiU4Fsvy5Kg&list=PLynE-SBIVdGrquD-03nC8m7InwuiLqmVJ&index=2 „Rejestracja profilu przedsiębiorstwa w Bazie Usług Rozwojowych” https://www.youtube.com/watch?v=fzlxxqhIEGY&list=PLynE-SBIVdGrquD-03nC8m7InwuiLqmVJ&index=3 „Zapis na usługę użytkownika w Bazie Usług Rozwojowych” https://www.youtube.com/watch?v=DkW2lsb0ZGo&list=PLynE-SBIVdGrquD-03nC8m7InwuiLqmVJ&index=4 „Zapis na usługę przedsiębiorstwa z użyciem id wsparcia w Bazie Usług Rozwojowych”Więcej oObsługa profilu w Bazie Usług Rozwojowych – instrukcja[…]

VII WEBINARIUM RADY DS. KOMPETENCJI W SEKTORZE GOSPODARKI  WODNO – ŚCIEKOWEJ I REKULTYWACJI ORAZ GRUPY ROBOCZEJ  DS. WSPÓŁPRACY BIZNESU I EDUKACJI

VII WEBINARIUM RADY DS. KOMPETENCJI W SEKTORZE GOSPODARKI WODNO – ŚCIEKOWEJ I REKULTYWACJI ORAZ GRUPY ROBOCZEJ DS. WSPÓŁPRACY BIZNESU I EDUKACJI

9 kwietnia 2021  r. odbyło się w formie zdalnej  siódme webinarium. Merytoryczną część spotkania prowadziła Anna Czechowska – Ekspert ds. Badań i  Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.  Tematem spotkania był proces włączania kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK), w tym roli podmiotów wnioskujących oraz opisu kwalifikacji na wybranym przykładzie kwalifikacji z obszaru szkolnictwa branżowego.W pierwszej części spotkanie przypomniano: pojęciaWięcej oVII WEBINARIUM RADY DS. KOMPETENCJI W SEKTORZE GOSPODARKI WODNO – ŚCIEKOWEJ I REKULTYWACJI ORAZ GRUPY ROBOCZEJ DS. WSPÓŁPRACY BIZNESU I EDUKACJI[…]

obrazek stopki Skip to content