Rada ds. Kompetencji w Sektorze Gospodarki Wodno-Ściekowej i Rekultywacji

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań_kwiecień 2023

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań_kwiecień 2023

Zapraszamy do lektury kwietniowego numeru „Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań” w którym znajdują się najważniejsze informacje z krajowego i europejskiego rynku pracy oraz podsumowanie najciekawszych opracowań tematycznych, które ukazały się między 30 marca a 28 kwietnia 2023 r. Rynek pracy w Polsce: Z danych GUS wynika, że stopa bezrobocia rejestrowanego wWięcej oRynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań_kwiecień 2023[…]

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy  i wyniki badań _marzec 2023

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań _marzec 2023

W marcowym numerze raportu ( obejmuje okres od 28 lutego do 30 marca 2023 r.) przedstawiono m.in.: Rynek  pracy w Polsce: Dane Głównego Urzędu Statystycznego, z których wynika, że stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce w lutym 2023 r. wyniosła 5,5%. W porównaniu ze styczniem 2022 r. pozostała bez zmian, a w porównaniu z lutym 2023Więcej oRynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań _marzec 2023[…]

Pracodawca Jutra

Pracodawca Jutra

Serdecznie zapraszamy do udziału w VII edycji konkursu „Pracodawcy Jutra”. Zgłoszenia przyjmowane są od 17 kwietnia do 30 czerwca 2023 r. Konkurs jest skierowany do przedsiębiorców oraz instytucji edukacyjnych współpracujących z przedsiębiorcami w zakresie realizowanych inicjatyw edukacyjnych stanowiących dobry przykład współpracy biznesu z edukacją. Każdy przedsiębiorca może złożyć maksymalnie po jednym zgłoszeniu w dwóch kategoriach:Więcej oPracodawca Jutra[…]

Raport tematyczny: Indywidualne konta szkoleniowe i mikropoświadczenia – rozwiązania wspierające realizację idei kształcenia przez całe życie

Raport tematyczny: Indywidualne konta szkoleniowe i mikropoświadczenia – rozwiązania wspierające realizację idei kształcenia przez całe życie

Rozwój i doskonalenie umiejętności to wymóg dzisiejszego rynku pracy, odnoszący się nie tylko do osób pozostających bez stałego zatrudnienia, ale także aktywnych zawodowo. Dlatego tak ważna stała się idea kształcenie przez całe życie. Perspektywa uczenia się przez całe życie wytycza kierunki unijnej polityki oświatowej, która obejmuje działania na rzecz: uczenia się w różnych kontekstach (formalnym, pozaformalnym i nieformalnym);Więcej oRaport tematyczny: Indywidualne konta szkoleniowe i mikropoświadczenia – rozwiązania wspierające realizację idei kształcenia przez całe życie[…]

Nabór formularzy zgłoszeniowych projektu pn. „Kompetencje dla sektorów – gospodarka wodno-ściekowa i rekultywacja”- Runda nr 8

Nabór formularzy zgłoszeniowych projektu pn. „Kompetencje dla sektorów – gospodarka wodno-ściekowa i rekultywacja”- Runda nr 8

Agencja Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A. ogłasza nabór formularzy zgłoszeniowych projektu pn. „Kompetencje dla sektorów – gospodarka wodno-ściekowa i rekultywacja” – Runda 8. Termin rozpoczęcia naboru: 20.03.2023 r. godzina 8:00.Rekrutacja do projektu ma charakter ciągły i trwa przez cały okres realizacji Projektu tj. do 31.05.2023 r. (przy czym należy wziąć pod uwagę czas niezbędny na realizacjęWięcej oNabór formularzy zgłoszeniowych projektu pn. „Kompetencje dla sektorów – gospodarka wodno-ściekowa i rekultywacja”- Runda nr 8[…]

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań_luty 2023

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań_luty 2023

Zachęcamy do lektury kolejnego numeru raportu monitoringowego, który obejmuje okres sprawozdawczy między 27 stycznia na 28 lutego 2023 r. Rynek pracy w Polsce: Z danych GUS wynika, że stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce w styczniu 2023 r. wyniosła 5,5%. W porównaniu z grudniem 2022 r. wzrosła o 0,3 p.p., W końcu stycznia 2023 r. wWięcej oRynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań_luty 2023[…]

Nabór formularzy zgłoszeniowych projektu pn. „Kompetencje dla sektorów – gospodarka wodno-ściekowa i rekultywacja”- Runda nr 7

Nabór formularzy zgłoszeniowych projektu pn. „Kompetencje dla sektorów – gospodarka wodno-ściekowa i rekultywacja”- Runda nr 7

Agencja Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A. ogłasza nabór formularzy zgłoszeniowych projektu pn. „Kompetencje dla sektorów – gospodarka wodno-ściekowa i rekultywacja” – Runda 7. Termin rozpoczęcia naboru: 10.02.2023 r. godzina 8:00.Termin zakończenia naboru: 03.03.2023 r. godzina 15:00. Zastrzega się, zamknięcie naboru w przypadku wpłynięcia formularzy zgłoszeniowych na łączną kwotę odpowiadającą 150% alokacji. Miejsce składania dokumentów: System Operatora:Więcej oNabór formularzy zgłoszeniowych projektu pn. „Kompetencje dla sektorów – gospodarka wodno-ściekowa i rekultywacja”- Runda nr 7[…]

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań_styczeń 2023

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań_styczeń 2023

Zapraszamy do pierwszego w 2023 r. raportu monitoringowego, który obejmuje okres sprawozdawczy od 30 grudnia 2022 r. do 27 stycznia 2023 r. Rynek pracy w Polsce: Z danych GUS wynika, że stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce w grudniu 2022 r. wyniosła 5,2%. W porównaniu z listopadem 2022 r. wzrosła o 0,1 p.p. W końcu grudniaWięcej oRynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań_styczeń 2023[…]

XIII POSIEDZENIE RADY DS. KOMPETENCJI W SEKTORZE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ  I REKULTYWACJI

XIII POSIEDZENIE RADY DS. KOMPETENCJI W SEKTORZE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ I REKULTYWACJI

14 grudnia 2022 r. odbyło się w formie online  trzynaste   posiedzenie Rady ds. Kompetencji  w Sektorze Gospodarki Wodno-Ściekowej i Rekultywacji. Program posiedzenia obejmował m.in. następujące zagadnienia: Prezentacja planowanej zmiany dyrektywy Rady z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (91/271/EWG) i jej wpływ na kompetencje w sektorze i dyskusja. Prezentacja operatora usług rozwojowychWięcej oXIII POSIEDZENIE RADY DS. KOMPETENCJI W SEKTORZE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ I REKULTYWACJI[…]

obrazek stopki Skip to content