Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań_lipiec 2023

Zapraszamy do lektury lipcowego numeru miesięcznika „Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań”, w którym przedstawiono najważniejsze informacje z krajowego, europejskiego i globalnego rynku pracy oraz podsumowania najciekawszych artykułów i raportów opublikowanych w okresie od 29 czerwca do 28 lipca 2023 r.

Rynek pracy w Polsce:

 • Z danych GUS wynika, że stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce w czerwcu 2023 r. wyniosła 5,0%. W porównaniu z majem 2023 r. spadła o 0,1 p.p.
 • W końcu czerwca 2023 r. w urzędach pracy było zarejestrowanych 783,5 tys. bezrobotnych, tj. o 18,8 tys. (2,3%) mniej niż miesiąc wcześniej i o 34,5 tys. (4,2%) mniej niż w czerwcu 2022 r.
 • Według danych GUS przeciętne miesięczne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2023 r. wyniosło 6512,8 tys.

Europejski rynek pracy według danych Eurostatu:

 • Stopa bezrobocia dla krajów członkowskich UE-27 w maju 2023 r. wyniosła 5,9% a dla strefy euro (UE-20) – 6,5%
 • Najniższą stopę bezrobocia zarejestrowano w Czechach (2,4%), Polsce (2,7%) oraz na Malcie (2,8%)
 • Najwyższą stopę bezrobocia odnotowano w w Hiszpanii (12,7%), Grecji (10,8%) i we Włoszech (7,6%).

Przegląd badań, analiz oraz trendów na rynkach pracy:

 • Rynek Pracy Specjalistów. I półrocze 2023
 • Raport płacowy. Wynagrodzenia i benefity oferowane specjalistom i menedżerom
 • Oferty pracy w Polsce (czerwiec 2023, XXXVIII edycja)
 • Benefity przyszłości
 • Plany zawodowe rodziców wobec dzieci
 • Oto zawody przyszłości. Na kogo będzie zapotrzebowanie za 5, 10 i 15 lat?
 • Analiza obszaru IT w polskim sektorze kosmicznym.

Europejski i pozaeuropejski rynek pracy:

 • Global Hiring Plans Cool for Summer Yet Talent Shortages Remain
 • Minimum wages in 2023: Annual review
 • OECD Employment Outlook 2023
  Artificial Intelligence and the Labour Market.

Bezpośredni link do Raportu: https://www.parp.gov.pl/storage/publications/pdf/Rynek-pracy_lipiec-2023.pdf