O Radzie

O Radzie

Celem działań Rady jest dopasowanie systemu edukacji do potrzeb systemu gospodarczego i zbudowanie kompetencji pożądanych w sektorze gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji, aby kwalifikacje zdobywane w szkołach, na uczelniach, podczas kursów i szkoleń odpowiadały na realne potrzeby pracodawców.

Aktualności