Konkurs Pracodawca Jutra 7 edycja – nabór trwa!

Przypominamy, że nabór formularzy zgłoszeniowych w 7. edycji Konkursu Pracodawca Jutra trwa do 31 lipca 2023 r.

Celem konkursu jest wyróżnienie i promowanie podmiotów, które realizują modelowe inicjatywy edukacyjne z zakresu współpracy biznesu z edukacją.

Tegoroczna edycja konkursu Pracodawca Jutra obejmuje dwie główne kategorie: „Rozwój Pracownika” oraz „Ambasador Edukacji”. W ramach każdej z nich wyróżnione zostaną inicjatywy w segmencie mikro i mały przedsiębiorca, a także w segmencie średni i duży przedsiębiorca.

W konkursie mogą wziąć udział przedsiębiorcy lub instytucje edukacyjne wspólnie z przedsiębiorcą, którzy realizowali inicjatywy edukacyjne skierowane do:

  • uczniów i/lub studentów;
  • absolwentów szkół wyższych, średnich lub branżowych;
  • pracowników, w tym nowych pracowników na rynku pracy lub osób bezrobotnych i poszukujących pracy (w szczególności matek powracających na rynek pracy i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym);
  • nauczycieli, wykładowców akademickich, trenerów, doradców oraz przedstawicieli innych środowisk reprezentujących sektor edukacji formalnej lub nieformalnej;
  • emerytów i rencistów, o ile inicjatywy miały na celu przywrócenie lub podtrzymanie ich aktywności zawodowej.

Warunkiem przystąpienia do konkursu instytucji edukacyjnej jest złożenie zgłoszenia wspólnie z przedsiębiorcą.

Więcej informacji o laureatach poprzedniej edycji w artykule „Pracodawca Jutra” – wyłoniono laureatów 6. edycji konkursu.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. z Wrocławia to laureat VI edycji konkursu PARP „Pracodawca Jutra” w kategorii Rozwój pracownika, w segmencie średnie i duże przedsiębiorstwa, który został wyłoniony przez PARP we współpracy z ekspertami rynku pracy, przedstawicielami Rady Programowej ds. Kompetencji oraz Sektorowych Rad ds. Kompetencji. Konkurs sfinansowano w ramach Funduszy Europejskich, z Programu Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stronie: www.parp.gov.pl/pracodawca-jutra