Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań_czerwiec 2023

Zachęcamy do lektury kolejnego numeru miesięcznika „Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań” w którym przedstawiono syntetyczne wyniki badań i analiz dotyczących polskiego i międzynarodowego rynku pracy, które ukazały się w terminie od 29 maja do 29 czerwca 2023 r.

Rynek pracy w Polsce:

 • Z danych GUS wynika, że stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce w maju 2023 r. wyniosła 5,1%.
 • W maju 2023 r. do urzędów pracy zgłoszono 94, 8 tys. wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej, tj. o 13,5 tys. ofert (16,7%) więcej niż w kwietniu 2023 r.
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie ogółem (brutto) w sektorze przedsiębiorstw w maju 2023 r. wyniosło 7181,67 zł. W porównaniu z kwietniem 2023 r. spadło o 3,4%.

Europejski rynek pracy według danych Eurostatu:

 • Stopa bezrobocia dla krajów członkowskich UE-27 w kwietniu 2023 r. wyniosła 6,0% a dla strefy euro (UE-20) – 6,5%.
 • Najwyższe wskaźniki bezrobocia odnotowano w Hiszpanii (12,7%), Grecji (11,2%) i we Włoszech (7,8%).
 • Najniższą stopę bezrobocia zarejestrowano w Czechach i Polsce (po 2,7%), na Malcie (2,8%) oraz w Niemczech (2,9%).

Przegląd badań, analiz oraz trendów na rynkach pracy:

 • Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia, III kw. 2023, Polska
 • Plany pracodawców (wyniki 47. edycji badania Instytutu Badawczego Randstad)
 • Oferty pracy w Polsce (Monitoring procesów rekrutacyjnych na polskim rynku pracy maj 2023, XXXVII edycja badania Grant Thornton)
 • Senior na rynku pracy
 • GIGbarometr (Barometr elastyczności rynku pracy 2023)
 • Talent Trends Polska 2023. Niewidzialna Rewolucja

Europejski i pozaeuropejski rynek pracy:

 • The talent shortages
 • ILO Monitor on the world of work. 11th edition
 • Barriers to employment of displaced Ukrainians

Bezpośredni link do Raportu: https://www.parp.gov.pl/storage/publications/pdf/Rynek-pracy-czerwiec-2023.pdf