Luka w zatrudnieniu – jak lepiej wykorzystać potencjał polskiego rynku pracy

Zapraszamy do zapoznania się z raportem tematycznym pn. „Luka w zatrudnieniu – jak lepiej wykorzystać potencjał polskiego rynku pracy” prezentującym szerokie spojrzenie na problematykę braków w zatrudnieniu w Polsce z uwzględnieniem różnych czynników wpływających na tę sytuację. 

Z szacunków PwC wynika, że do 2025 r. na polskim rynku pracy może brakować nawet 1,5 mln osób. Oznacza to konieczność zatrudniania dodatkowo każdego roku ponad 300 tys. pracowników.

W raporcie zaprezentowano:

  1. Przyczyny braku pracowników w Polsce.
  2. Działania na poziomie polityk państwa i poszczególnych przedsiębiorstw zmierzające do ograniczenia braku pracowników, w tym:
  • Politykę migracyjną jako narzędzie do przyciągania pracowników z zagranicy na rynek pracy;
  • Zarządzanie wiekiem i różnorodnością w firmach;
  • Możliwość powrotu na rynek pracy osób, które wyszły z niego ze względu na konieczność opieki nad osobami zależnymi;
  • Aktywizację osób biernych zawodowo zmierzającą do przywrócenia ich na rynek pracy.

3. Przykłady dobrych praktyk wdrażanych na poziomie polityk państwa i przedsiębiorstw w krajach Unii Europejskiej, w tym w Polsce.

Raport dostępny jest na stronie PARP