Premiera wyników badań II edycji Branżowego Bilansu Kapitału Ludzkiego

31 sierpnia odbyło się kolejne spotkanie z cyklu #Branżowe Czwartki skierowane do przedsiębiorców, pracowników, organizacji przedsiębiorców, przedstawicieli instytucji edukacyjnych (szkół, uczelni, firm szkoleniowych), instytucji rynku pracy, administracji publicznej oraz ekspertów i analityków związanych z sektorem gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji.
Spotkanie było okazją do zaprezentowania wyników drugiej edycji badań Branżowego Bilansu Kapitału Ludzkiego II – branża gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji realizowanego przez PARP we współpracy z Radą ds. Kompetencji w Sektorze Gospodarki Wodno-Ściekowej i Rekultywacji.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią raportu, który stanowił punkt wyjścia do prowadzonych dyskusji. Raport można pobrać ze strony PARP: https://www.parp.gov.pl/component/parpevents/?view=details&id=3211

Na stronie dostępne jest także nagranie całego wydarzenia. Tych z Państwa, którzy nie mogli wziąć udziału w wydarzeniu lub jego części, zachęcamy do jego odsłuchania.