Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań_wrzesień 2023

Zachęcamy do lektury kolejnego numeru miesięcznika „Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań„, w którym przedstawiono najważniejsze informacje z krajowego, europejskiego i globalnego rynku pracy oraz podsumowania najciekawszych artykułów i raportów opublikowanych w okresie od 31 sierpnia do 30 września 2023 r.

Rynek pracy w Polsce:

 • Z danych GUS wynika, że stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce w sierpniu 2023 r. wyniosła 5,0%. W porównaniu z lipcem 2023 r. nie zmieniła się, a w porównaniu z sierpniem 2022 r. była niższa o 0,2 p.p.
 • W końcu sierpnia 2023 r. w urzędach pracy było zarejestrowanych 782,5 tys. bezrobotnych, to 24,4 tys. (3,0%) mniej niż w sierpniu 2022 r.
 • Przeciętne miesięczne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 2023 r. wyniosło 6502,1 tys.

Europejski rynek pracy według danych Eurostatu:

 • Stopa bezrobocia dla krajów członkowskich UE-27 w lipcu 2023 r. wyniosła 5,9%, co oznacza brak zmian w porównaniu z poprzednim miesiącem
 • Stopa bezrobocia dla krajów strefy euro (UE-20) w lipcu 2023 r. wyniosła 6,4%
 • Najwyższe wskaźniki bezrobocia odnotowano w Hiszpanii (11,6%), Grecji (10,8%) i Włoszech (7,6%)
 • Najniższą stopę bezrobocia zarejestrowano na Malcie (2,5%), w Czechach (2,7%) i Polsce (2,8%).

Przegląd badań, analiz oraz trendów na rynkach pracy:

 • Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia, IV kw. 2023, Polska
 • Polacy pracujący za granicą w 2022 r.
 • Oferty pracy w Polsce (sierpień 2023, XL edycja)
 • Z Polski do Niemiec. Nowe trendy ukraińskiej migracji uchodźczej
 • Polacy a podwyżki. Jak (i czy) dbamy o swoje wynagrodzenie?
 • Quiet quitting (ciche odchodzenie )– zagrożenia i szanse

Europejski i pozaeuropejski rynek pracy:

 • Generative AI and Jobs: A global analysis of potential effects on job quantity and quality
 • Ethical digitalisation at work: From theory to practice
 • AI threatening jobs? Most workers say technology is an accelerant for career growth

Bezpośredni link do Raportu: https://www.parp.gov.pl/component/publications/publication/rynek-pracy-edukacja-kompetencje-aktualne-trendy-i-wyniki-badan-wrzesien-2023