Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań_listopad 2023

Zapraszamy do lektury listopadowego numeru miesięcznika „Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań”, w którym przedstawiono najważniejsze informacje z krajowego, europejskiego i globalnego rynku pracy oraz podsumowania najciekawszych artykułów i raportów opublikowanych listopadzie 2023 r.

Rynek pracy w Polsce:

 • Z danych GUS wynika, że stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce w październiku 2023 r. wyniosła 5,0%. W porównaniu z wrześniem 2023 r. nie zmieniła się
 • Przeciętne miesięczne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w październiku 2023 r. wyniosło 6494,1 tys. i było niższe o 6,8 tys. niż w październiku 2022 r.
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie ogółem (brutto) w sektorze przedsiębiorstw w październiku 2023 r. wyniosło 7544,98 zł.

Europejski rynek pracy według danych Eurostatu:

 • Według danych Eurostatu stopa bezrobocia dla krajów członkowskich UE-27 w październiku 2023 r. wyniosła ponownie 6,0%
 • Najwyższe wskaźniki bezrobocia odnotowano w Hiszpanii i Szwecji
 • Najniższą stopę bezrobocia zarejestrowano na Malcie, w Polsce i w Czechach

Przegląd badań, analiz oraz trendów na rynkach pracy:

 • Przedsiębiorcy 50+
 • Lekarz, kucharz i hydraulik – te zawody nie są zagrożone przez AI
 • Oferty pracy w Polsce (październik 2023, XLII edycja)
 • Szybko, prosto, ale i po partnersku – czego od rekrutacji oczekują współcześni kandydaci?
 • Polski pracownik wspiera i szanuje. Różnorodność w miejscu pracy

Europejski i pozaeuropejski rynek pracy:

 • Fit for 55 climate package: Impact on EU employment by 2030
 • The Future of Work is HuManpower
 • Skills-First: Reimagining the Labor Market and Breaking Down Barriers
 • The new geography of remote jobs? Evidence from Europe
 • The World of Work AI-ed

Bezpośredni link do Raportu: https://www.parp.gov.pl/storage/publications/pdf/Rynek-pracy_edukacja_kompetencje_XI-2023.pdf