Rada ds. Kompetencji w Sektorze Gospodarki Wodno-Ściekowej i Rekultywacji

KONFERENCJA RADY DS. KOMPETENCJI W SEKTORZE GOSPODARKI WODNO – ŚCIEKOWEJ I REKULTYWACJI

KONFERENCJA RADY DS. KOMPETENCJI W SEKTORZE GOSPODARKI WODNO – ŚCIEKOWEJ I REKULTYWACJI

20 maja 2021 r. w godz. 11.00 – 15.00 odbędzie się konferencja nt. „Wyzwania i kierunki rozwoju gospodarki wodno-ściekowej a potrzeby kompetencyjne pracowników sektora”Miejsce wydarzenia: OnlineRejestracja na wydarzenie: od 27.04.2021 r.Udział w wydarzeniu jest bezpłatny Program wydarzenia*: 27.04 – 20.05.2021 Rejestracja uczestników 10.55 – 11.00 Logowanie na wydarzenie11.00 – 11.10 Rozpoczęcie Konferencji 11.10 – 13.00Więcej oKONFERENCJA RADY DS. KOMPETENCJI W SEKTORZE GOSPODARKI WODNO – ŚCIEKOWEJ I REKULTYWACJI[…]

V posiedzenie Rady ds. Kompetencji w Sektorze Gospodarki Wodno-Ściekowej i Rekultywacji

V posiedzenie Rady ds. Kompetencji w Sektorze Gospodarki Wodno-Ściekowej i Rekultywacji

W dniu 17 lutego 2021 r. odbyło się (w formie wideokonferencji) kolejne posiedzenie plenarne Rady ds. Kompetencji w Sektorze Gospodarki Wodno- Ściekowej i Rekultywacji. Znaczną część spotkania poświęcono omówieniu podstawy programowej kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego w kontekście dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb sektora gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji. Przedstawiciele Ministerstwa Edukacji i Nauki: • PrzedstawiliWięcej oV posiedzenie Rady ds. Kompetencji w Sektorze Gospodarki Wodno-Ściekowej i Rekultywacji[…]

PLAN DLA PRACY I ROZWOJU

PLAN DLA PRACY I ROZWOJU

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami Planu dla Pracy i Rozwoju – czyli proponowanymi rozwiązaniami, ułatwieniami oraz nowymi możliwościami dla biznesu.  Plan proponuje wsparcie dla firm zmagającymi się ze skutkami pandemii COVID-19. Plan obejmuje obszary: bezpośrednia pomoc nowy kierunek impuls rozwojowy Wytyczne dla branż : https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/wytyczne-dla-branz

KOMPETENCJE DLA SEKTORÓW – SPOTKANIE INFORMACYJNE

KOMPETENCJE DLA SEKTORÓW – SPOTKANIE INFORMACYJNE

W dniu 10 marca br. od godz. 11.00 Departament komunikacji i Marketingu organizuje spotkanie informacyjne dla wnioskodawców konkursu „Kompetencje dla sektorów”, runda III. Spotkanie jest adresowane do podmiotów zainteresowanych pełnieniem roli operatora w ramach tego działania dla 7 sektorów: budowlanego, motoryzacyjnego, nowoczesnych usług biznesowych, gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji, chemicznego, przemysłu lotniczo-kosmicznego oraz usług rozwojowych. FormularzWięcej oKOMPETENCJE DLA SEKTORÓW – SPOTKANIE INFORMACYJNE[…]

„Standard Usług Zdalnego Uczenia się”

„Standard Usług Zdalnego Uczenia się”

Rada ds. Kompetencji Sektora Usług Rozwojowych zachęca do zapoznania się ze „Standardem Usług Zdalnego Uczenia się”. Głównym celem Standardu jest zapewnienie wysokiej jakości usług rozwojowych realizowanych w formie zdalnej. To kompendium wiedzy zarówno dla dostawców i odbiorców usług rozwojowych, jaki i osób odpowiedzialnych za zarządzanie i finansowanie rozwoju/ uczenia się. Informacje na temat Standardu dostępneWięcej o„Standard Usług Zdalnego Uczenia się”[…]

KOMPETENCJE DLA BRANŻY

KOMPETENCJE DLA BRANŻY

Pod koniec grudnia 2020 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaakceptowała złożoną przez Radę ds. Kompetencji w Sektorze Gospodarki Wodno-Ściekowej i Rekultywacji rekomendację usług rozwojowych dla przedsiębiorstw sektora. W styczniu dokument został zatwierdzony uchwałą Rady. Dokument rekomenduje następujące usługi rozwojowe dla przedsiębiorstw sektora: Obsługiwanie małego systemu zaopatrzenia w wodę (ujmującego poniżej 1000 m3 lub obsługujący poniżejWięcej oKOMPETENCJE DLA BRANŻY[…]

RAPORT BRANŻOWY :  IDENTYFIKACJA INSTRUMENTÓW WSPARCIA DLA ROZWOJU SEKTORA GOSPODARKI WODNO – ŚCIEKOWEJ I REKULTYWACJI

RAPORT BRANŻOWY : IDENTYFIKACJA INSTRUMENTÓW WSPARCIA DLA ROZWOJU SEKTORA GOSPODARKI WODNO – ŚCIEKOWEJ I REKULTYWACJI

Zachęcamy do lektury kolejnego raportu z  serii infobrokeringowych raportów branżowych. Tym razem dotyczy identyfikacji rozwiązań mogących wpłynąć na dalszy rozwój polskiego sektora gospodarki wodno – ściekowej i rekultywacji. W raporcie przedstawiono: Sytuację sektora gospodarki wodno – ściekowej i rekultywacji w Polsce i Europie.Ogólną charakterystykę sektora w Polsce.Ogólną charakterystykę sektora w wybranych krajach Europy.Uwarunkowania rozwoju sektora.MożliwościWięcej oRAPORT BRANŻOWY : IDENTYFIKACJA INSTRUMENTÓW WSPARCIA DLA ROZWOJU SEKTORA GOSPODARKI WODNO – ŚCIEKOWEJ I REKULTYWACJI[…]

IV POSIEDZENIE  RADY DS. KOMPETENCJI W SEKTORZE GOSPODARKI WODNO – ŚCIEKOWEJ I REKULTYWACJI

IV POSIEDZENIE RADY DS. KOMPETENCJI W SEKTORZE GOSPODARKI WODNO – ŚCIEKOWEJ I REKULTYWACJI

W dniu 25 listopada br. odbyło się w formie zdalnej czwarte, ostatnie w 2020 r., posiedzenie plenarne Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Gospodarki Wodno -Ściekowej i Rekultywacji.Tematem przewodnim posiedzenia była: Rola kompetencji w rozwoju branży wodociągowo – kanalizacyjnej. Zwrócono uwagę na czynniki wewnętrzne wpływające na rozwój przedsiębiorstw, do których należą: elementy techniczne – dostępne narzędziaWięcej oIV POSIEDZENIE RADY DS. KOMPETENCJI W SEKTORZE GOSPODARKI WODNO – ŚCIEKOWEJ I REKULTYWACJI[…]

obrazek stopki Skip to content