WSPÓŁPRACA INSTYTUCJI EDUKACYJNYCH KSZTAŁCĄCYCH NA RZECZ SEKTORA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ I REKULTYWACJI Z PRACODAWCAMI SEKTORA

Zapraszamy do lektury katalogu dobrych praktyk nt. „Współpracy instytucji edukacyjnych kształcących na rzecz Sektora Gospodarki Wodno – Ściekowej i Rekultywacji z pracodawcami sektora”.

Podstawą opracowania były analizy:
– własne zespołu autorskiego oparte na wynikach badań przeprowadzonych dla potrzeb Rady ds. Kompetencji w Sektorze Gospodarki Wodno-Ściekowej i Rekultywacji,
– wyniki ankiet przeprowadzonych dla potrzeb opracowania Katalogu dobrych praktyk w zakresie współpracy instytucji edukacyjnych i przedsiębiorstw sektora.

Publikacja