REKOMENDACJA RADY DS. KOMPETENCJI W SEKTORZE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ I REKULTYWACJI

Zapraszamy do lektury rekomendacji Rady ds. Kompetencji w Sektorze  Gospodarki  Wodno – Ściekowej  i Rekultywacji poświęconej zmianom w szkolnictwie branżowym.

Głównym celem rekomendacji jest zaproponowanie rozwiązań związanych z ofertą kształcenia zawodowego, kształcącego na rzecz sektora gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji, ze szczególnym odniesieniem się do zapisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia16 maja 2019 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa
branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego (Dz.U. 2019, poz. Poz. 991 z późn. zm.) i zaproponowanie zmian w tym przepisie.

Rekomendacja została opracowana w ramach współpracy Rady ds. Kompetencji w Sektorze Gospodarki Wodno-Ściekowej i Rekultywacji z Grupą Roboczą ds. współpracy instytucji edukacyjnych i przedsiębiorstw sektora.

Rekomendacja została wydana Uchwałą Rady nr 7/2022