REKOMENDACJA RADY DS. KOMPETENCJI W SEKTORZE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ I REKULTYWACJI

Rekomendacja Rady ds. Kompetencji w sektorze Gospodarki Wodno – Ściekowej i Rekultywacji w sprawie dotyczącej tworzenia kwalifikacji rynkowych.

Głównym celem rekomendacji jest przedstawienie możliwości tworzenia kwalifikacji rynkowych na rzecz sektora gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji, w szczególności w uzupełnieniu do Rekomendacji Rady dotyczącej zmian legislacyjnych w obszarze szkolnictwa branżowego.

W rekomendacji przedstawiono:

  • Analizę działań w obszarze kształcenia zawodowego z perspektywy sektora gospodarki wodno – ściekowej i rekultywacji
  • Kwalifikacje rynkowe w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji
  • Rekomendacje dotyczące tworzenia kwalifikacji rynkowych dedykowanych branży gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji
  • Rekomendacje dotyczące rozwoju branży gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

Rekomendacja została wydana Uchwałą Rady nr 8/2022