Ekspertyza „Kompetencje branży gospodarki wodno – ściekowej w „efektywnych” systemach kwalifikacji

Zapraszamy do lektury ekspertyzy pt.” Kompetencje branży gospodarki wodno – ściekowej w „efektywnych” systemach kwalifikacji”.

Ekspertyza dot. tworzenia i rozwoju systemów kwalifikacji i ich elementów w kraju i na świecie w kontekście branży gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji.

W publikacji zwrócono uwagę m.in. na:
– kontekst reformy systemu kwalifikacji w Polsce,
– rozwój zintegrowanego systemu kwalifikacji w Polsce,
– rolę sektorowych rad ds. kompetencji z zintegrowanym systemie kwalifikacji,
– system kwalifikacji i przykłady jego elementów w innych krajach i sektorach.

Ekspertyza do pobrania