Sektorowa Rama Kwalifikacji dla Gospodarki Wodno-Ściekowej, Rekultywacji i Remediacji

Sektorowa Rama Kwalifikacji dla Gospodarki Wodno-Ściekowej, Rekultywacji i Remediacji (GWŚRiR) już jest dostępna. Opracowanie dostępne jest na stronie Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji https://kwalifikacje.edu.pl/24068/

Publikację opracowano na podstawie „Raportu końcowego z opracowania projektu Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla Sektora Gospodarki Wodno-Ściekowej, Rekultuwacji i Remediacji” przygotowanego w 2022 r. przez Annę Araminowicz, Damiana Kuznowicza oraz Magdalenę Słocińską reprezentujących konsorcjum EPRD Biuro Polityki Gospodarczej i Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o., MABEA Sp. z o.o. i Izbę Gospodarczą
„Wodociągi Polskie” oraz „Analizy kompetencji i kwalifikacji dla Sektora Gospodarki Wodno-Ściekowej i Rekultywacji” przygotowanej przez Instytut Badań Edukacyjnych.

Zapraszamy do lektury dokumentu i rozpowszechniania w sektorze!