Rada ds. Kompetencji w Sektorze Gospodarki Wodno-Ściekowej i Rekultywacji

Publikacje


REKOMENDACJA RADY DS. KOMPETENCJI W SEKTORZE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ I REKULTYWACJI

REKOMENDACJA RADY DS. KOMPETENCJI W SEKTORZE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ I REKULTYWACJI

Rekomendacja Rady ds. Kompetencji w sektorze Gospodarki Wodno – Ściekowej i Rekultywacji w sprawie usług rozwojowych dla przedsiębiorstw sektora. W rekomendacji przedstawiono: Analizę stanu sektora z punktu widzenia potrzeb kompetencyjnych Zapotrzebowanie na kompetencje/kwalifikacje w sektorze tj.: Obsługiwanie małego systemu zaopatrzenia w wodę (ujmującego poniżej 1000 m3 lub obsługujący poniżej 5 000 osób) Obsługiwanie małej oczyszczalniWięcej oREKOMENDACJA RADY DS. KOMPETENCJI W SEKTORZE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ I REKULTYWACJI[…]

RAPORT O SEKTORZE WODNO – KANALIZACYJNYM

RAPORT O SEKTORZE WODNO – KANALIZACYJNYM

Zapraszamy do lektury publikacji artykułu poświęconego RGWŚiR w Zeszytach IGWP „Wodociągi Polskie” nr 9 (2020). W artykule zwrócono uwagę na takie zagadnienia, jak: – kształcenie dla sektora ( w tym: trudną sytuację szkół branżowych, niedostosowane do potrzeb rynku pracy szkolnictwo wyższe, dostosowanie potrzeb rynku i szkolnictwa, praktyki zawodowe podczas nauki i studiów);– rynek pracy (znaczenieWięcej oRAPORT O SEKTORZE WODNO – KANALIZACYJNYM[…]

Rynek pracy dla sektora gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji.

Rynek pracy dla sektora gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji.

Zachęcamy do lektury „Rynek pracy dla sektora gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji. Badania i analizy dotyczące pracowników znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy”. Publikacja jest raportem z dwuetapowego badania realizowanego w dwóch etapach: Etap I – analiza deskresearch -mająca na celu zebranie jak największej liczby informacji, obejmujących w szczególności identyfikację szkół branżowych, uczelni wyższychWięcej oRynek pracy dla sektora gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji.[…]

Edukacja dla sektora gospodarki wodnościekowej i rekultywacji.

Edukacja dla sektora gospodarki wodnościekowej i rekultywacji.

Zapraszamy do lektury publikacji „Edukacja dla sektora gospodarki wodnościekowej i rekultywacji. Badania i analizy oferty edukacyjnej formalnej i pozaformalnej i ich adekwatności do potrzeb pracodawców„. Niniejsza publikacja jest raportem z dwuetapowego badania składającego się z: Etap I – analiza desk research – mająca na celu zebranie jak największej liczby informacji, obejmujących w szczególności identyfikację szkółWięcej oEdukacja dla sektora gospodarki wodnościekowej i rekultywacji.[…]

Analiza sektora Gospodarki Wodno-Ściekowej i Rekultywacji. Desk research.

Analiza sektora Gospodarki Wodno-Ściekowej i Rekultywacji. Desk research.

Zapraszamy do lektury „Analizy sektora Gospodarki Wodno-Ściekowej i Rekultywacji. Desk research” przygotowanej przez Agencję Badań ID dial Dariusz Murłowski. Autorzy pojęli próbę znalezienia odpowiedzi na następujące pytania badawcze: Jakiego rodzaju programy krajowe i europejskie wspierające transformację sektora w kierunku GOZ oraz Europejskiego Zielonego Ładu są tworzone przez sektor publiczny? Kto jest ich beneficjentem? Podmioty prywatne,Więcej oAnaliza sektora Gospodarki Wodno-Ściekowej i Rekultywacji. Desk research.[…]

CHARAKTERYSTYKA SEKTORA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ I JEGO POTRZEB W ZAKRESIE KOMPETENCJI

CHARAKTERYSTYKA SEKTORA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ I JEGO POTRZEB W ZAKRESIE KOMPETENCJI

Sektor gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji został zdefiniowany w oparciu o definicje podane w PKD. Jako jego podstawę wybrano 3 grupy zaliczane do sekcji E: E36 Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody E37 Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków E39 Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami. W trzech grupach PKD włączonych do GWŚWięcej oCHARAKTERYSTYKA SEKTORA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ I JEGO POTRZEB W ZAKRESIE KOMPETENCJI[…]

obrazek stopki Skip to content