Rada ds. Kompetencji w Sektorze Gospodarki Wodno-Ściekowej i Rekultywacji

Posiedzenie inauguracyjne Rady ds. Kompetencji w Sektorze Gospodarki Wodno-Ściekowej i Rekultywacji

Posiedzenie inauguracyjne Rady ds. Kompetencji w Sektorze Gospodarki Wodno-Ściekowej i Rekultywacji

6 lutego 2020 r. odbyło się inauguracyjne posiedzenie Rady ds. Kompetencji w Sektorze Gospodarki Wodno-Ściekowej i Rekultywacji, na którym członkowie Rady otrzymali z rąk przedstawicieli Ministerstwa Rozwoju oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powołania. W części oficjalnej Członkowie Rady wysłuchali wykładów o Systemie Rad Sektorowych i Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. Rada ukonstytuowała się i przyjęła regulamin działania.Więcej oPosiedzenie inauguracyjne Rady ds. Kompetencji w Sektorze Gospodarki Wodno-Ściekowej i Rekultywacji[…]

Raport „Rynek pracy, edukacja, kompetencje”

Raport „Rynek pracy, edukacja, kompetencje”

Raport „Rynek pracy, edukacja, kompetencje” jest cyklicznym raportem monitoringowym realizowanym w ramach usługi infobrokeringu na potrzeby Rady Programowej ds. Kompetencji. Aktualny dotyczy okresu od 15 grudnia 2019 r. do 22 stycznia 2020 r. Przedstawiono w nim wyniki badań i analiz dotyczących polskiego i międzynarodowego rynku pracy. Z bieżącym raportem, jak i poprzednimi można zapoznać się na stronie internetowej PolskiejWięcej oRaport „Rynek pracy, edukacja, kompetencje”[…]

Organizacja i funkcjonowanie sektorowych rad do spraw kompetencji w Unii Europejskiej

Organizacja i funkcjonowanie sektorowych rad do spraw kompetencji w Unii Europejskiej

Na europejskim rynku pracy obserwuje się ciągłe niedopasowanie kwalifikacji kadry pracowniczej do wymagań rynku pracy. Według danych Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (CEDEFOP), pomimo niepełnego zatrudnienia ok. 40% pracodawców ma trudności ze znalezieniem pracowników spełniających ich oczekiwania. Jednocześnie prawie 40% pracowników zajmuje stanowiska poniżej swoich kwalifikacji, a 20% młodych Europejczyków podejmuje pracę, która nie wymagaWięcej oOrganizacja i funkcjonowanie sektorowych rad do spraw kompetencji w Unii Europejskiej[…]

Monitoring zapotrzebowania na kompetencje na rynku pracy

Monitoring zapotrzebowania na kompetencje na rynku pracy

Bilans Kapitału Ludzkiego (BKL) to unikatowy w skali Polski i Europy monitoring zapotrzebowania na kompetencje na rynku pracy. Realizowany jest przez PARP we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim od 2009 r. Raporty dotyczą sytuacji na rynku pracy oraz zagadnień związanych z jego rozwojem, w szczególności potrzeb kompetencyjnych i edukacyjnych. Zakres i tematyka opracowań podyktowane są m.in.Więcej oMonitoring zapotrzebowania na kompetencje na rynku pracy[…]

Inauguracyjne posiedzenie Rady ds. Kompetencji w Sektorze Gospodarki Wodno-Ściekowej i Rekultywacji

Inauguracyjne posiedzenie Rady ds. Kompetencji w Sektorze Gospodarki Wodno-Ściekowej i Rekultywacji

6 lutego 2020 r. odbędzie się inauguracyjne posiedzenie Rady ds. Kompetencji w Sektorze Gospodarki Wodno-Ściekowej i Rekultywacji. W uroczystości wezmą udział przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, którzy wręczą akty powołania członkom Rady Sektorowej, aby oficjalnie mogła rozpocząć swoją działalność. Zaproszeni goście przybliżą także problematykę funkcjonowania Systemu Rad Sektorowych oraz ich roli wWięcej oInauguracyjne posiedzenie Rady ds. Kompetencji w Sektorze Gospodarki Wodno-Ściekowej i Rekultywacji[…]

Wniosek o włączenie kwalifikacji rynkowej do ZSK

Wniosek o włączenie kwalifikacji rynkowej do ZSK

Trwa procedura konsultowania przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej wniosku o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji nowej kwalifikacji rynkowej „Serwisowanie małych oczyszczalni ścieków”. Dla kwalifikacji tej zaproponowano poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji 4. Jak podają autorzy wniosku, na terenach wiejskich ponad 40% gospodarstw domowych nie posiada dostępu do sieci kanalizacyjnej. W Polsce funkcjonuje ponad 200Więcej oWniosek o włączenie kwalifikacji rynkowej do ZSK[…]

obrazek stopki Skip to content