Rada ds. Kompetencji w Sektorze Gospodarki Wodno-Ściekowej i Rekultywacji

SEKTOROWA RAMA KWALIFIKACJI DLA SEKTORA GOSPODARKI WODONO-ŚCIEKOWEJ I REKULTYWACJI

SEKTOROWA RAMA KWALIFIKACJI DLA SEKTORA GOSPODARKI WODONO-ŚCIEKOWEJ I REKULTYWACJI

Instytut Badań Edukacyjnych zlecił konsorcjum składającemu się z EPRD Biuro Polityki Gospodarczej i Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. – lidera konsorcjum oraz MABEA i Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie, opracowanie Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla sektora gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji (SRK dla GWŚIR).  Na konieczność utworzenia SRK zwracała uwagę Rada ds. Kompetencji w Sektorze Gospodarki Wodno-Ściekowej iWięcej oSEKTOROWA RAMA KWALIFIKACJI DLA SEKTORA GOSPODARKI WODONO-ŚCIEKOWEJ I REKULTYWACJI[…]

POSIEDZENIE RADY DS. KOMPETENCJI W SEKTORZE GOSPODARKI WODNO – ŚCIEKOWEJ  I REKULTYWACJI

POSIEDZENIE RADY DS. KOMPETENCJI W SEKTORZE GOSPODARKI WODNO – ŚCIEKOWEJ I REKULTYWACJI

W dniu 1 grudnia 2021 r. odbyło się ósme posiedzenie Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Sektorze Gospodarki Wodno – Ściekowej i Rekultywacji. Posiedzenie połączonego ze spotkaniem roboczym Rady i Grupy Doradczej. Z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną, spotkanie Rady odbyło się w formie wideokonferencji.  Pierwszą  część posiedzenia poświęcono na  dyskusję nad opisem i rekomendacją dot.Więcej oPOSIEDZENIE RADY DS. KOMPETENCJI W SEKTORZE GOSPODARKI WODNO – ŚCIEKOWEJ I REKULTYWACJI[…]

RAPORT „RYNEK PRACY, EDUKACJA, KOMPETENCJE. AKTUALNE TRENDY I WYNIKI BADAŃ”

RAPORT „RYNEK PRACY, EDUKACJA, KOMPETENCJE. AKTUALNE TRENDY I WYNIKI BADAŃ”

Zapraszamy do lektury kolejnego numeru miesięcznika „Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań”, w którym znajdą Państwo najważniejsze informacje z rynku pracy i skrótowe podsumowania najciekawszych artykułów i raportów opublikowanych między 23 listopada a 23 grudnia 2021 r. W niniejszym numerze zwrócono uwagę na: Według szacunków MRiPS stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce wWięcej oRAPORT „RYNEK PRACY, EDUKACJA, KOMPETENCJE. AKTUALNE TRENDY I WYNIKI BADAŃ”[…]

KONKURS „PRACODAWCA JUTRA 2021” – nowy termin składania wniosku

KONKURS „PRACODAWCA JUTRA 2021” – nowy termin składania wniosku

Termin składania aplikacji w konkursie „Pracodawca Jutra 2021” został wydłużony. Nowy termin to 31 stycznia 2022 r. Zdaniem poprzednich laureatów konkursu: „Nagroda „Pracodawcy Jutra” pozwala nam budować wiarygodność i prestiż wśród naszych pracowników, ale przede wszystkim wśród kandydatów do pracy”.„Konkurs to moment, kiedy można pochwalić się swoimi osiągnięciami”. Zgłoszenia będą oceniane w 3 kategoriach: „RozwójWięcej oKONKURS „PRACODAWCA JUTRA 2021” – nowy termin składania wniosku[…]

RAPORT „RYNEK PRACY, EDUKACJA, KOMPETENCJE” – listopad 2021

RAPORT „RYNEK PRACY, EDUKACJA, KOMPETENCJE” – listopad 2021

Zachęcamy do lektury raportów monitoringowych ogólnych, realizowanych w ramach usługi infobrokeringu na potrzeby Rady Programowej ds. Kompetencji. W aktualnym numerze przedstawiono syntetyczne wyniki badań i analiz dotyczących polskiego i międzynarodowego rynku pracy, które ukazały się w terminie od 25 października do 23 listopada 2021 r. W niniejszym raporcie m.in.: Ze wstępnych danych MRiPS wynika, żeWięcej oRAPORT „RYNEK PRACY, EDUKACJA, KOMPETENCJE” – listopad 2021[…]

KONKURS „PRACODAWCA JUTRA 2021” – przedłużenie terminu składania wniosków

KONKURS „PRACODAWCA JUTRA 2021” – przedłużenie terminu składania wniosków

Zapraszamy do udziału w VI edycji konkursu „Pracodawca Jutra”Nabór zgłoszeń do konkursu wydłużono do 20 grudnia 2021 r. Celem konkursu jest wyróżnienie i promowanie przedsiębiorców, którzy realizują modelowe inicjatywy edukacyjne z zakresu współpracy biznesu z edukacją. Konkurs odbywa się w trzech kategoriach: 1) „Rozwój Pracownika”,2) „Dojrzałe kompetencje”,3) „Ambasador edukacji”. Konkurs ma zasięg ogólnopolski. Przeznaczony jestWięcej oKONKURS „PRACODAWCA JUTRA 2021” – przedłużenie terminu składania wniosków[…]

BRANŻOWY BILANS KAPITAŁU LUDZKIEGO II – branża  gospodarki wodno – ściekowej i rekultywacji

BRANŻOWY BILANS KAPITAŁU LUDZKIEGO II – branża gospodarki wodno – ściekowej i rekultywacji

Zapraszamy do lektury raportu podsumowującego I edycję badań realizowanych od września 2020 r. do maja 2021 r : „Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego II – branża gospodarki wodno – ściekowej i rekultywacji”. Badania prowadzono we współpracy z Radą ds. Kompetencji w Sektorze Gospodarki Wodno-Ściekowej i Rekultywacji. Głównym celem badań było: – zwiększenie wiedzy na temat stanuWięcej oBRANŻOWY BILANS KAPITAŁU LUDZKIEGO II – branża gospodarki wodno – ściekowej i rekultywacji[…]

WEBINARIUM PT. „BRANŻOWY BILANS KAPITAŁU LUDZKIEGO II – Gospodarka wodno-ściekowa i rekultywacja”

WEBINARIUM PT. „BRANŻOWY BILANS KAPITAŁU LUDZKIEGO II – Gospodarka wodno-ściekowa i rekultywacja”

W dniu 4 listopada br. o godz 10.00. odbyło się online – webinarium pt. „Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego II – Gospodarka wodno-ściekowa i rekultywacja” . Zaproszeni przedstawiciele branży RGWŚiR – przedsiębiorcy, przedstawiciele środowiska edukacji i inni eksperci – podjęli dyskusję m.in. na temat współpracy przedsiębiorstw z branży z edukacją, zapotrzebowania na pracowników i trudności w ichWięcej oWEBINARIUM PT. „BRANŻOWY BILANS KAPITAŁU LUDZKIEGO II – Gospodarka wodno-ściekowa i rekultywacja”[…]

OKRĄGŁY STÓŁ DLA BRANŻY GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA I REKULTYWACJA

OKRĄGŁY STÓŁ DLA BRANŻY GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA I REKULTYWACJA

W imieniu zespołu PARP zaangażowanego w prowadzenie projektu BBKL II w branży gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji  zapraszamy do udziału webinarium pt. „Okrągły stół dla branży Gospodarka Wodno-ściekowa i Rekultywacja„. Spotkanie odbędzie się 4 listopada br. w godzinach: 10.00 – 12.15 w formule on-line. Podczas wydarzenia zaprezentowany zostanie raport z I edycji badań dla sektora GWŚiR.Więcej oOKRĄGŁY STÓŁ DLA BRANŻY GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA I REKULTYWACJA[…]

VII POSIEDZENIE RADY DS. KOMPETENCJI W SEKTORZE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ  I REKULTYWACJI

VII POSIEDZENIE RADY DS. KOMPETENCJI W SEKTORZE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ I REKULTYWACJI

29 września  2021 r. odbyło się w formie wideokonferencji  siódme  posiedzenie Rady Ds. Kompetencji  w Sektorze Gospodarki Wodno-Ściekowej i Rekultywacji. Program posiedzenia obejmował m.in. następujące zagadnienia: Prezentację wyników Branżowego Bilansu Kapitału Ludzkiego (Przedstawiciele Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości), Przekazanie informacji o planowanej organizacji „okrągłego stołu” dot. Branżowego Bilansu Kapitału Ludzkiego dla sektora gospodarki wodno-ściekowej i Rekultywacji,Więcej oVII POSIEDZENIE RADY DS. KOMPETENCJI W SEKTORZE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ I REKULTYWACJI[…]

obrazek stopki Skip to content