KONKURS „PRACODAWCA JUTRA 2021” – nowy termin składania wniosku

Termin składania aplikacji w konkursie „Pracodawca Jutra 2021” został wydłużony. Nowy termin to 31 stycznia 2022 r.

Zdaniem poprzednich laureatów konkursu: „Nagroda „Pracodawcy Jutra” pozwala nam budować wiarygodność i prestiż wśród naszych pracowników, ale przede wszystkim wśród kandydatów do pracy”.
„Konkurs to moment, kiedy można pochwalić się swoimi osiągnięciami”.

Zgłoszenia będą oceniane w 3 kategoriach:

  • „Rozwój Pracownika” – inicjatywy z zakresu pomocy w rozwoju zawodowym pracowników, rozwoju kompetencji miękkich, systemów motywujących do podnoszenia kompetencji, inwestycji w rozwój pracowników poprzez programy podnoszące kompetencje;
  • „Dojrzałe Kompetencje” – inicjatywy z zakresu programów rozwojowych dedykowanych grupom pracowników w wieku powyżej 50 roku życia, inicjatywy zwiększające szanse i rozwój pracowników, programy mentorskie polegające na wykorzystaniu eksperckiej wiedzy pracowników w wieku powyżej 50 roku życia;
  • „Ambasador Edukacji” – inicjatywy z zakresu współpracy przedsiębiorcy z instytucjami edukacyjnymi, tworzenia lub wspierania autorskich platform/gier edukacyjnych/staży/konkursów dla uczniów, zaangażowania pracodawców w działalność dydaktyczną i naukową dla wykładowców/nauczycieli, w ramach których uczestnicy mieli możliwość zdobywania lub rozwoju kompetencji, uzyskiwania kwalifikacji lub nabycia umiejętności poszukiwanych na rynku pracy.

Wyboru dokona Kapituła konkursu oraz Kapituły sektorowe z Sektorowych Rad ds. Kompetencji w branżach, w których powołano sektorowe rady ds. kompetencji.

Laureatom konkursu PARP zapewni promocję w ramach swoich działań komunikacyjnych i promocyjnych:

  • na stronie internetowej PARP,
  • na fanpage’u na Facebook’u,
  • w newsletterze Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości,
  • w filmie z wydarzenia.

Szczegółowe informacje nt. konkursu znajdują się na stronie PARP: https://www.parp.gov.pl/component/site/site/pracodawca-jutra