„ASPEKTY PRACY ZDALNEJ Z PERSPEKTYWY PRACOWNIKA, PRACODAWCY I GOSPODARKI”.

Zapraszamy do lektury raportu tematycznego poświęconego pracy zdalnej – nowemu wymiarowi pracy, upowszechnionemu przez pandemię pn. „Aspekty pracy zdalnej z perspektywy pracownika, pracodawcy i gospodarki”.

Znajdują się w nim m.in. takie zagadnienia jak:

  • Do marca 2020 r. praca zdalna była zjawiskiem na tyle marginalnym, że nie miała odzwierciedlenia w przepisach prawnych. Po wybuchu pandemii – wobec braku odpowiednich zapisów w Kodeksie pracy – na potrzeby chwili pracę zdalną dookreślono w tzw. ustawie covidowej (Dz.U.2020 poz. 374);
  • Według badań Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, po wybuchu pandemii COVID-19 nastąpiła zmiana nastawienia pracodawców oraz pracowników do pracy zdalnej;
  • Badania Monitora Rynku Pracy pokazują, że w trybie pracy zdalnej wydłużył się faktyczny czas pracy. 43% osób pracujących zdalnie w całości lub częściowo częściej niż przed pandemią pracuje w nadgodzinach;
  • W badaniach przeprowadzonych między majem a lipcem 2021 r. przez Michael Page ponad 60% respondentów przyznało, że pandemia negatywnie wpłynęła na ich zdrowie psychiczne;
  • Prawo do bycia offline w dobie pracy zdalnej – projekt dyrektywy.

Raport jest dostępny na stronie: https://www.parp.gov.pl/component/publications/publication/aspekty-pracy-zdalnej-z-perspektywy-pracownika-pracodawcy-i-gospodarki

Zachęcamy do lektury.