WEBINARIUM PT. „BRANŻOWY BILANS KAPITAŁU LUDZKIEGO II – Gospodarka wodno-ściekowa i rekultywacja”

W dniu 4 listopada br. o godz 10.00. odbyło się online – webinarium pt. „Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego II – Gospodarka wodno-ściekowa i rekultywacja” .

Zaproszeni przedstawiciele branży RGWŚiR – przedsiębiorcy, przedstawiciele środowiska edukacji i inni eksperci – podjęli dyskusję m.in. na temat współpracy przedsiębiorstw z branży z edukacją, zapotrzebowania na pracowników i trudności w ich rekrutacji. Szczególną uwaga poświęcono wyzwaniom z jakimi w najbliższej przyszłości będzie musiała się zmierzyć branża w związku ze zmianami społecznymi, technologicznymi oraz klimatu.

Zachęcamy do zapoznania się z nagraniem transmisji wydarzenia .