BRANŻOWY BILANS KAPITAŁU LUDZKIEGO II – branża gospodarki wodno – ściekowej i rekultywacji

Zapraszamy do lektury raportu podsumowującego I edycję badań realizowanych od września 2020 r. do maja 2021 r : „Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego II – branża gospodarki wodno – ściekowej i rekultywacji”.

Badania prowadzono we współpracy z Radą ds. Kompetencji w Sektorze Gospodarki Wodno-Ściekowej i Rekultywacji. Głównym celem badań było:
– zwiększenie wiedzy na temat stanu i kierunków rozwoju kadr w branży,
– związanego z nim zapotrzebowania na kompetencje,
– określenie determinujących go wyzwań, których źródłem są zmiany społeczne, gospodarcze oraz technologiczne.

„BBKL II – branża gospodarki wodno – ściekowej i rekultywacji” przedstawia wyniki badań ilościowych prowadzonych wśród pracodawców sektora oraz pracowników zatrudnionych na kluczowych stanowiskach w firmach z tej branży. Poprzez zestawienie potrzeb i oczekiwań pracodawców oraz kompetencji, jakie posiadają pracownicy ukazano obszary niedopasowań. Ponadto sformułowano rekomendacje dla instytucji kształcenia, podmiotów rynku pracy oraz samych pracodawców.

W ramach badań jakościowych przeprowadzono wywiady oraz panele eksperckie, dzięki którym uwypukliły się trendy oddziałujące na branżę GWŚiR oraz wyzwania, które staną przez branżą w najbliższych latach.

Mamy nadzieję, że wyniki przeprowadzonych badań będą interesujące i przydatne dla kadry zarządzającej firmami, kadry pracowniczej (obecnej oraz przyszłej) sektora GWŚiR, przedstawicieli edukacji formalnej i pozaformalnej a także wszystkich osób które interesuje tematyka kompetencji w branży.