Rada ds. Kompetencji w Sektorze Gospodarki Wodno-Ściekowej i Rekultywacji

POSIEDZENIE RADY DS. KOMPETENCJI W SEKTORZE GOSPODARKI WODNO – ŚCIEKOWEJ  I REKULTYWACJI

POSIEDZENIE RADY DS. KOMPETENCJI W SEKTORZE GOSPODARKI WODNO – ŚCIEKOWEJ I REKULTYWACJI

W dniu 28 czerwca 2022 r. odbyło się kolejne  posiedzenie Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Sektorze Gospodarki Wodno – Ściekowej i Rekultywacji. Spotkanie Rady odbyło się w formie wideokonferencji.  Pierwszą  część posiedzenia poświęcono na  omówienie roli przedsiębiorstw gospodarki wodno – ściekowej  w gospodarce obiegu zamkniętego (Marzena Smol, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i energią PAN). GłówneWięcej oPOSIEDZENIE RADY DS. KOMPETENCJI W SEKTORZE GOSPODARKI WODNO – ŚCIEKOWEJ I REKULTYWACJI[…]

X POSIEDZENIE RADY DS. KOMPETENCJI W SEKTORZE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ  I REKULTYWACJI

X POSIEDZENIE RADY DS. KOMPETENCJI W SEKTORZE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ I REKULTYWACJI

27 kwietnia  2022 r. odbyło się w formie wideokonferencji  dziesiąte  posiedzenie Rady Ds. Kompetencji  w Sektorze Gospodarki Wodno-Ściekowej i Rekultywacji. Program posiedzenia obejmował m.in. następujące zagadnienia: Prezentacja zmian w przepisach związanych z gospodarką wodną i ich wpływ na kompetencje w sektorze oraz dyskusja. Dyskusja nt. ustawy o wielkoobszarowych terenach zdegradowanych – czy wpłynie na kompetencjeWięcej oX POSIEDZENIE RADY DS. KOMPETENCJI W SEKTORZE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ I REKULTYWACJI[…]

POSIEDZENIE RADY DS. KOMPETENCJI W SEKTORZE GOSPODARKI WODNO – ŚCIEKOWEJ  I REKULTYWACJI

POSIEDZENIE RADY DS. KOMPETENCJI W SEKTORZE GOSPODARKI WODNO – ŚCIEKOWEJ I REKULTYWACJI

W dniu 1 grudnia 2021 r. odbyło się ósme posiedzenie Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Sektorze Gospodarki Wodno – Ściekowej i Rekultywacji. Posiedzenie połączonego ze spotkaniem roboczym Rady i Grupy Doradczej. Z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną, spotkanie Rady odbyło się w formie wideokonferencji.  Pierwszą  część posiedzenia poświęcono na  dyskusję nad opisem i rekomendacją dot.Więcej oPOSIEDZENIE RADY DS. KOMPETENCJI W SEKTORZE GOSPODARKI WODNO – ŚCIEKOWEJ I REKULTYWACJI[…]

VII POSIEDZENIE RADY DS. KOMPETENCJI W SEKTORZE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ  I REKULTYWACJI

VII POSIEDZENIE RADY DS. KOMPETENCJI W SEKTORZE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ I REKULTYWACJI

29 września  2021 r. odbyło się w formie wideokonferencji  siódme  posiedzenie Rady Ds. Kompetencji  w Sektorze Gospodarki Wodno-Ściekowej i Rekultywacji. Program posiedzenia obejmował m.in. następujące zagadnienia: Prezentację wyników Branżowego Bilansu Kapitału Ludzkiego (Przedstawiciele Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości), Przekazanie informacji o planowanej organizacji „okrągłego stołu” dot. Branżowego Bilansu Kapitału Ludzkiego dla sektora gospodarki wodno-ściekowej i Rekultywacji,Więcej oVII POSIEDZENIE RADY DS. KOMPETENCJI W SEKTORZE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ I REKULTYWACJI[…]

VI POSIEDZENIE RADY DS. KOMPETENCJI W SEKTORZE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ I REKULTYWACJI

VI POSIEDZENIE RADY DS. KOMPETENCJI W SEKTORZE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ I REKULTYWACJI

19 maja 2021 r. odbyło się w formie wideokonferencji  szóste posiedzenie Rady Ds. Kompetencji w Sektorze Gospodarki Wodno-Ściekowej i Rekultywacji. Program posiedzenia obejmował m.in. następujące zagadnienia: Informacja na temat przebiegu prac nad opracowaniem Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla Sektora Gospodarki Wodno-Ściekowej i Rekultywacji, Obecne i przyszłe zapotrzebowanie na kompetencje w sektorze wraz z dyskusją na tenWięcej oVI POSIEDZENIE RADY DS. KOMPETENCJI W SEKTORZE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ I REKULTYWACJI[…]

obrazek stopki Skip to content