ZAPROSZENIE

W dniach 2 czerwca – 9 lipca 2021 r. odbędą się w konsultacje społeczne programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027.
Konsultacje rozpocznie konferencja inaugurująca, która odbędzie się 2 czerwca o godz. 10:00, w trybie zdalnym. Informacje na temat konsultacji, w tym konferencji otwierającej, zostaną w najbliższym czasie zamieszczone na stronie www.power.gov.pl, w zakładce programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 – 2027 oraz w mediach społecznościowych Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.
Rejestracja na konferencję będzie możliwa poprzez formularz zgłoszeniowy, który zostanie udostępniony pod adresem: https://www.power.gov.pl/strony/o-programie/fundusze-europejskie-dla-rozwoju-spolecznego/konsultacje-spoleczne-programu/.
Konferencja będzie również transmitowana na kanale YouTube Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Zapraszamy serdecznie do udziału.