Rada ds. Kompetencji w Sektorze Gospodarki Wodno-Ściekowej i Rekultywacji

ZAPROSZENIE

ZAPROSZENIE

W dniach 2 czerwca – 9 lipca 2021 r. odbędą się w konsultacje społeczne programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027.Konsultacje rozpocznie konferencja inaugurująca, która odbędzie się 2 czerwca o godz. 10:00, w trybie zdalnym. Informacje na temat konsultacji, w tym konferencji otwierającej, zostaną w najbliższym czasie zamieszczone na stronie www.power.gov.pl, w zakładce programu FunduszeWięcej oZAPROSZENIE[…]

obrazek stopki Skip to content