Rada ds. Kompetencji w Sektorze Gospodarki Wodno-Ściekowej i Rekultywacji

POSIEDZENIE RADY DS. KOMPETENCJI W SEKTORZE GOSPODARKI WODNO – ŚCIEKOWEJ  I REKULTYWACJI

POSIEDZENIE RADY DS. KOMPETENCJI W SEKTORZE GOSPODARKI WODNO – ŚCIEKOWEJ I REKULTYWACJI

W dniu 1 grudnia 2021 r. odbyło się ósme posiedzenie Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Sektorze Gospodarki Wodno – Ściekowej i Rekultywacji. Posiedzenie połączonego ze spotkaniem roboczym Rady i Grupy Doradczej. Z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną, spotkanie Rady odbyło się w formie wideokonferencji.  Pierwszą  część posiedzenia poświęcono na  dyskusję nad opisem i rekomendacją dot.Więcej oPOSIEDZENIE RADY DS. KOMPETENCJI W SEKTORZE GOSPODARKI WODNO – ŚCIEKOWEJ I REKULTYWACJI[…]

KOMPETENCJE DLA BRANŻY

KOMPETENCJE DLA BRANŻY

W lipcu 2021 r. Rada ds. Kompetencji w Sektorze Gospodarki Wodno-Ściekowej i Rekultywacji przyjęła aktualizację rekomendacji usług rozwojowych dla przedsiębiorstw sektora. Rekomendacja  stanowi rozszerzenie Rekomendacji nr 1/2021 o usługi dedykowane przedsiębiorstwom związanym z rekultywacją i remediacją. Dokument rekomenduje następujące usługi rozwojowe dla przedsiębiorstw sektora: Przygotowanie dokumentacji formalnej dotyczącej rekultywacji i remediacji Ocena ryzyka wystąpienia zanieczyszczeniaWięcej oKOMPETENCJE DLA BRANŻY[…]

VI POSIEDZENIE RADY DS. KOMPETENCJI W SEKTORZE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ I REKULTYWACJI

VI POSIEDZENIE RADY DS. KOMPETENCJI W SEKTORZE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ I REKULTYWACJI

19 maja 2021 r. odbyło się w formie wideokonferencji  szóste posiedzenie Rady Ds. Kompetencji w Sektorze Gospodarki Wodno-Ściekowej i Rekultywacji. Program posiedzenia obejmował m.in. następujące zagadnienia: Informacja na temat przebiegu prac nad opracowaniem Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla Sektora Gospodarki Wodno-Ściekowej i Rekultywacji, Obecne i przyszłe zapotrzebowanie na kompetencje w sektorze wraz z dyskusją na tenWięcej oVI POSIEDZENIE RADY DS. KOMPETENCJI W SEKTORZE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ I REKULTYWACJI[…]

KOMPETENCJE DLA BRANŻY

KOMPETENCJE DLA BRANŻY

Pod koniec grudnia 2020 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaakceptowała złożoną przez Radę ds. Kompetencji w Sektorze Gospodarki Wodno-Ściekowej i Rekultywacji rekomendację usług rozwojowych dla przedsiębiorstw sektora. W styczniu dokument został zatwierdzony uchwałą Rady. Dokument rekomenduje następujące usługi rozwojowe dla przedsiębiorstw sektora: Obsługiwanie małego systemu zaopatrzenia w wodę (ujmującego poniżej 1000 m3 lub obsługujący poniżejWięcej oKOMPETENCJE DLA BRANŻY[…]

REKOMENDACJE NADZWYCZAJNE

REKOMENDACJE NADZWYCZAJNE

3. sierpnia 2020 r. Rada ds. Kompetencji w Sektorze Gospodarki Wodno-Ściekowej i Rekultywacji podjęła uchwałę w sprawie rekomendacji nadzwyczajnych dotyczących usług szkoleniowo-doradczych dla przedsiębiorstw sektora w zakresie zwalczania skutków pandemii COVID-19. Rekomendacje obejmują następujące usługi szkoleniowo-doradcze: Coaching menedżerski Stosowanie narzędzi online w pracy zdalnej Zarządzanie kryzysowe Zabezpieczanie danych firmy – cyberbezpieczeństwo Zarządzanie obiegiem dokumentów elektronicznychWięcej oREKOMENDACJE NADZWYCZAJNE[…]

obrazek stopki Skip to content