RAPORT „RYNEK PRACY, EDUKACJA, KOMPETENCJE. AKTUALNE TRENDY I WYNIKI BADAŃ”- wrzesień 2021

Informujemy, że dostępny jest do lektury najnowszy numer Raportu Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań” obejmujący wyniki badań z okresu 30 sierpnia – 25 września 2021.

W niniejszym numerze zwrócono uwagę na:

 • Stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce w sierpniu 2021 r. wyniosła 5,8%. W porównaniu z lipcem 2021 r. wartość wskaźnika pozostała bez zmian, natomiast porównując do roku 2020, spadła o 0,3 p.p.
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie (brutto) w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 2021 r. było na poziomie 5843,75 zł. W porównaniu z lipcem 2021 r. spadło o 0,1% a rok do roku wzrosło o 9,5%.
 • Według danych Eurostatu stopa bezrobocia dla krajów członkowskich UE – 27 w lipcu 2021 r. wyniosła 6,9%, a dla strefy euro (UE-19) – 7,6%. Zgodnie z wyliczeniami Labour Force Survey w tym czasie stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 3,4%.
 • W lipcu najwyższy wzrost ofert zanotowano dla zawodów HR Business Partner, rekruter, specjalista ds. cyberbezpieczeństwa, doradca podatkowy.
 • Wzrost zatrudnienia w nadchodzącym kwartale przewidywany jest głównie w dużych przedsiębiorstwach (+18%) – prognozy w przypadku średnich i małych przedsiębiorstw wynoszą: +11% i +10%. Mikroprzedsiębiorstwa spodziewają się wzrostu zatrudnienia o +5%.

Ponadto w raporcie znajduje się podsumowanie nadań nt.: Rynek pracy w Polsce:

 • Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia, IV kw. 2021, Polska,
 • Nowoczesne formy zatrudnienia 2021,
 • Rynek pracy w czasie COVID-19,
 • Tytanki pracy. Kobiety na rynku pracy w dobie cyfrowej transformacji.

Europejski i pozaeuropejski rynek pracy:

 • Market Signals Report Week ,
 • Adult education and training in Europe. Building inclusive pathways to skills and qualifications,
 • Win-win: How empowering women can benefit Central and Eastern Europe.

Raport jest dostępny na stronie PARP: https://www.parp.gov.pl/index.php/component/publications/publication/1546

Zapraszamy do lektury!