PRACODAWCA JUTRA- VI edycja konkursu

Zapraszamy do udziału w VI edycji konkursu „Pracodawca Jutra”
Nabór zgłoszeń do konkursu trwa od 22 września do 24 listopada 2021 r.

Celem konkursu jest wyróżnienie i promowanie przedsiębiorców, którzy realizują modelowe inicjatywy edukacyjne z zakresu współpracy biznesu z edukacją. Konkurs odbywa się w trzech kategoriach:
1) „Rozwój Pracownika”,
2) „Dojrzałe kompetencje”,
3) „Ambasador edukacji”.

Konkurs ma zasięg ogólnopolski. Przeznaczony jest dla mikro, małych, średnich oraz dużych przedsiębiorstw, w których po 1 stycznia 2019 roku realizowano inicjatywy edukacyjne.

Przebieg konkursu:
Pierwszy etap: Ocena formalna złożonych wniosków pod kątem ich zgodności z Regulaminem Konkursu, prowadzona przez Organizatora.
Drugi etap: Ocena merytoryczna I stopnia dokonywana przez Organizatora na podstawie kryteriów zawartych w Karcie oceny zgłoszenia konkursowego.
Trzeci etap: Ocena merytoryczna II stopnia, prowadzona niezależnie przez Kapitułę Konkursu oceniającą wszystkie wnioski oraz Kapituły sektorowe, oceniające zgłoszenia w poszczególnych branżach.

Każdy przedsiębiorca może zgłosić maksymalnie 3 inicjatywy edukacyjne, po jednej w każdej kategorii. Zgłoszenie należy wysłać przez dedykowany Konkursowi formularz.

Szczegółowe informacje nt. konkursu znajdują się na stronie: https://www.parp.gov.pl/component/site/site/pracodawca-jutra