RAPORT „RYNEK PRACY, EDUKACJA, KOMPETENCJE. AKTUALNE TRENDY I WYNIKI BADAŃ” – styczeń’22

Zapraszamy do lektury styczniowego numeru miesięcznika „Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań”, w którym znajdą Państwo najważniejsze informacje z krajowego, europejskiego i globalnego rynku pracy oraz podsumowania najciekawszych artykułów i raportów opublikowanych w terminie: 23 grudnia 2021 r. – 27 stycznia 2022 r.

W tym publikacji zwracamy uwagę na:

  • Według danych GUS stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce w grudniu 2021 r. wyniosła 5,4% (w porównaniu z poprzednim miesiącem pozostała bez zmian, a w porównaniu z grudniem 2020 r. była niższa o 0,9 p.p.). Na koniec grudnia 2021 r. najwięcej osób bezrobotnych było zarejestrowanych w woj. mazowieckim (129,2 tys.), a najmniej w woj.lubuskim (18,2 tys.).
  • Z danych GUS wynika, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie ogółem (brutto) w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2021 r. wyniosło 6644,39 zł. W porównaniu z listopadem 2021 r. wzrosło o 10,3% i o 11,2% r/r.
  • Według danych Eurostatu w listopadzie 2021 r. najwyższe wskaźniki bezrobocia odnotowano w Hiszpanii (14,1%), Grecji (13,4%) i we Włoszech (9,2%). Natomiast najniższą stopę bezrobocia zarejestrowano w Czechach (2,2%), Holandii (2,7%) oraz w Polsce (3,0%).

Ponadto w raporcie podsumowanie badań nt.:

Rynek pracy w Polsce:

  • Zdalnie czy w siedzibie firmy? Plany pracodawców dotyczące modelu pracy w I kw. 2022 r.
  • Rynek Pracy Specjalistów 2021 – Wyjątkowy rok rekrutacji
  • Rynek pracy w czasie COVID-19
  • Czterodniowy tydzień pracy – Czy tego chcą pracownicy?

Europejski i pozaeuropejski rynek pracy:

  • World Employment and Social Outlook: Trends 2022
  • Workplace learning: determinants and consequences Insights from the 2019 European company survey
  • The green employment and skills transformation Insights from a European Green Deal skills forecast scenario

Raport jest dostępny na stronie: https://www.parp.gov.pl/component/publications/publication/rynek-pracy-edukacja-kompetencje-aktualne-trendy-i-wyniki-badan-styczen-2022

Życzymy miłej lektury.