Sprawozdanie z działalności Rady ds. Kompetencji w Sektorze Gospodarki Wodno -Ściekowej i Rekultywacji_2021

W „Sprawozdaniu z działalności Rady ds. Kompetencji w Sektorze Gospodarki Wodno -Ściekowej i Rekultywacji za rok 2021” znajduje się:

  1. Opis działań zrealizowanych przez rade w okresie sprawozdawczym:
  • Organizacja i zarządzanie Radą
  • Inicjatywy podejmowane przez radę w okresie sprawozdawczym
  • Efektywność komunikacji Rady
  • Realizacja zaleceń wynikających z ewaluacji Rady

2. Realizacja kamieni milowych projektu
3. Plan działań badawczych/analitycznych na 2022 r.
4. Rekomendacje dotyczące dalszego funkcjonowania Rady.

Zachęcamy do lektury!