SEKTOR GOSPODARKI WODNO – ŚCIEKOWEJ I REKULTYWACJI W OBLICZU COVID-19

Pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 powoduje niewątpliwie znaczne utrudnienia w funkcjonowaniu przedsiębiorstw z sektora gospodarki wodno – ściekowej i rekultywacji, gdyż rozwój liczby zakażeń powoduje konieczność reorganizacji pracy. Przedsiębiorstwa sektora zajmujące się zaopatrzeniem w wodę i odbiorem ścieków muszą efektywnie funkcjonować bez względu na sytuację gospodarczą czy społeczną. Przerwanie lub pogorszenie jakości usług wodociągowo-kanalizacyjnych zagraża zarówno zdrowiu i komfortowi życia mieszkańców, jak również ciągłości funkcjonowania gospodarki, wielu małych i dużych podmiotów biznesowych. Choć woda w naszych kranach jest bezpieczna, sytuacja w której znajdują się przedsiębiorstwa w związku ze wzrostem zakażeń wymaga wyjątkowej umiejętności zarządzania kryzysowego, reorganizacji zespołów i skupieniu się na utrzymaniu ciągłości usług.
Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne:

  • nie planują większych zwolnień pracowników, raczej mają obawy, jak uda im się prawidłowo funkcjonować w sytuacji wzrostu zakażeń pracowników i konieczności kwarantanny części załogi,
  • pracownicy pracujący w ruchu ciągłym są podzieleni na grupy, które mają zakaz kontaktów, aby móc się wzajemnie zastąpić w razie potrzeby,
  • zdarzają się sytuacje skoszarowania pracowników na terenie przedsiębiorstwa, w celu ograniczenia ryzyka zakażenia któregoś z pracowników, skutkującego kwarantanną pracowników pracujących z zakażonym na jednej zmianie (co czasem powoduje duży stres pracowników i pogarsza efektywność ich pracy w już i tak trudnej sytuacji),
  • wykonywane są wyłącznie prace eksploatacyjne i takie, które nie mogą czekać (głównie naprawy awaryjne),
  • wstrzymane są niektóre inwestycje, które miały na celu poprawienie jakości infrastruktury, co może stanowić w przyszłości zagrożenie dla utrzymania jakości dostaw wody i odbioru ścieków,
  • pracownicy biurowi w miarę możliwości pracują zdalnie; przestawienie na taki system pracy wiąże się z koniecznością przystosowania się pracowników do nowej sytuacji, gdy w wielu przypadkach utrudniony jest dostęp do komputera (1 komputer w rodzinie, niezbędny dla dzieci w wieku szkolnym i współmałżonka), co powoduje pracę w nietypowych godzinach,
  • pandemia wymusiła zamknięcie biur obsługi klienta i konieczność kontaktów z klientami drogą mailową i telefoniczną. Brak jest w wielu przypadkach odczytów wodomierzy, z wyjątkiem obiektów, gdzie jest możliwy zdalny system odczytu. Dlatego klienci często przesyłają odczyty drogą mailową lub SMSem. O ile to możliwe umowy podpisywane są elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Zmiana sposobu kontaktu z klientami wymusza konieczność pozyskania nowych kwalifikacji pracowników związanych z posługiwaniem się narzędziami internetowymi ułatwiającym pracę zdalną i komunikację z klientami, smart marketingu.

Ponadto w dużych miastach ze względu na zamknięte fabryki, hotele, restauracje, galerie handlowe, szkoły, uniwersytety itd. nastąpił spadek zużycia wody i tym samym ilości odprowadzanych ścieków, a więc i przychodów. Tożsamy problem występuje w kurortach i miejscowościach wypoczynkowych, gdzie spadek zużycia wody jest mniejszy nawet o 30% . We wszystkich miejscowościach, bez względu na wielkość, pojawiają się podania o rozłożenie zapłaty na raty, o zwolnienie z opłat za wodę.

Sytuacja przedsiębiorstw zajmujących się rekultywacją, również nie jest łatwa. To przede wszystkim ogromny spadek zleceń. Podmioty zlecające badania związane z rekultywacją terenu, projektowanie rekultywacji, czy też wykonanie rekultywacji terenu same w większości borykając się z trudnościami wynikającymi z okresu pandemii i- wydatki związane z rekultywacją odsuwają na dalszy plan. Podobnie jak przedsiębiorstwach wod-kan, pracownicy w miarę możliwości wykonują obowiązki zdalnie, niemniej znikoma ilość nowych zleceń do pozyskania na rynku, opóźnienia w płatnościach zleceniodawców i problemy z utrzymaniem płynności finansowej zwiększają ryzyko zwolnień pracowników lub zamykania małych firm.
Poza tym niezależnie od specyfiki, wszystkie przedsiębiorstwa ponoszą wyższe koszty związane z koniecznością zaopatrzenia się w większą ilość środków ochrony osobistej dla pracowników.
Jako Rada mamy nadzieję, że system wsparcia rekomendowany w ramach usług szkoleniowo-doradczych choć w jakimś stopniu może wesprzeć Państwa działanie w kryzysowej sytuacji.