RAPORT „RYNEK PRACY, EDUKACJA, KOMPETENCJE. AKTUALNE TRENDY I WYNIKI BADAŃ” – maj’22

Zapraszamy do lektury majowego miesięcznika „Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań”, w którym znajdą Państwo najważniejsze informacje z krajowego, europejskiego i globalnego rynku pracy oraz podsumowania najciekawszych artykułów i raportów opublikowanych w okresie od 29 kwietnia do 27 maja 2022 r.

W bieżącym raporcie zwrócono uwagę na:

 • Wg danych GUS stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce w kwietniu 2022 r. wyniosła 5,2%. W porównaniu z poprzednim miesiącem spadła o 0,2 p.p., a w porównaniu z kwietniem 2021 r. była niższa o 1,1 p.p;
 • 44% Polaków myśli o zmianie pracy z powodu wzrostu inflacji. Ponadto 65% osób szukających obecnie nowej pracy jako czynnik motywujący ich do poszukiwań wskazuje nieodpowiednią wysokość zarobków;
 • Pandemia koronawirusa negatywnie wpłynęła na poziom zatrudnienia w Unii Europejskiej. W 2020 r. odnotowano likwidację ponad 2,5 mln miejsc pracy w krajach członkowskich UE.
  Do najbardziej dotkniętych sektorów należały zakwaterowanie
  i wyżywienie (-12%), usługi administracyjne (-9%) i budownictwo (-4%).

W raporcie przedstawiono, również podsumowanie badań nt.:

Rynek pracy w Polsce:

 • Kompetencje pracowników dziś i jutro;
 • Przedsiębiorstwa w Polsce wobec pandemii COVID-19;
 • Oferty pracy w Polsce;
 • Polski pracownik w obliczu inflacji;
 • Barometr Rynku Pracy, XVI edycja.

Europejski i pozaeuropejski rynek pracy:

 • Living and working in Europe 2021;
 • Employment trends during the Covid-19 pandemic;
 • The impact of the Ukraine crisis on the world of work:Initial assessments.

Raport jest dostępny na stronie: https://www.parp.gov.pl/component/publications/publication/rynek-pracy-edukacja-kompetencje-aktualne-trendy-i-wyniki-badan-maj-2022