Nagrody w konkursie „Pracodawca Jutra” dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu

9. czerwca 2022 r. odbyła się gala VI edycji konkursu „Pracodawca Jutra” organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.
W konkursie nagradzani są przedsiębiorcy za najciekawsze inicjatywy
z zakresu rozwoju pracowników, kształcenia przyszłych kadr oraz współpracy przedsiębiorców z edukacją. Wręczono 5 nagród przyznanych przez Kapitułę Konkursu w trzech kategoriach: „Rozwój pracownika”, „Dojrzałe kompetencje” oraz „Ambasador Edukacji”. Kapituły Sektorowe przyznały 15 nagród branżowych i 3 wyróżnienia.

Wszystkie inicjatywy zgłoszone z branży gospodarki wodno-ściekowej
i rekultywacji inicjatywy są cenne i pomocne w kształtowaniu kompetencji pracowników. Wszystkie wpisują się w obszar doskonalenia kompetencji
i rozwoju pracowników. Jedna z nich, z punktu widzenia zakresu prac wykonanych w obszarze merytorycznym i w aspekcie powiązania rozwoju pracownika z pozostałymi podsystemami zarządzania w przedsiębiorstwie, zdecydowanie przewyższa pozostałe zgłoszenia.

Kapituła Sektorowa zgodnie oceniła, że pod względem merytorycznym najbardziej kompleksową inicjatywą, ukierunkowaną na rozwój pracowników i przedsiębiorstwa, jest inicjatywa „Doskonalenie przywództwa” Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu. Kapituła podkreśliła wyjątkowość przedsięwzięcia, cechującego się długofalowością i strategicznym charakterem dla całej instytucji.

Projekt „Doskonalenie przywództwa” ze względu na specyfikę pracy różnych grup pracowników został podzielony na dwie części: Mistrzowskie Przywództwo, adresowany grupy stanowiskowej mistrzów oraz Angażujące Przywództwo dla pracowników na stanowiskach: lider, menedżer, dyrektor oraz zarząd. Umożliwił dopasowanie działań rozwojowych, programu szkoleń i kadry trenerskiej do potrzeb uczestników. Dzięki temu powstały autorskie programy szkoleniowe odpowiadające zakresem lukom kompetencyjnym na różnych stanowiskach. Inicjatywa MPWiK we Wrocławiu pozwala na rozwój kompetencji miękkich, takich jak komunikacja, zarządzanie zespołem i organizacja jego pracy, rozwiązywanie konfliktów i inne.

Zdanie Kapituły Sektorowej podzieliła Kapituła Konkursowa, przyznając inicjatywie Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu nagrodę główną w kategorii „Rozwój pracownika”, w segmencie średnie i duże przedsiębiorstwa.

Serdecznie gratulujemy Miejskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów
i Kanalizacji we Wrocławiu wprowadzenia tak doskonałych i kompleksowych rozwiązań.

Więcej informacji o konkursie i nagrodzonych firmach: https://www.parp.gov.pl/component/content/article/81526:pracodawca-jutra-wyloniono-laureatow-6-edycji-konkursu