Raport pn. „Prognozowane zmiany na rynku pracy. Przegląd scenariuszy”

Zapraszamy do zapoznania się z raportem tematycznym poświęconym prognozowaniu zmian na rynku pracy pn. „Prognozowane zmiany na rynku pracy. Przegląd scenariuszy”. Raport pokazuje aktualne badania
i prognozy dla Polski i Unii Europejskiej.

W raporcie przedstawiono m.in.:

 • Determinanty rynku pracy,
 • Trendy kształtujące pracę,
 • Scenariusze rozwoju na rynku pracy:
  – Infuture Institute,
  – Samsung Polska, PwC: „Pracownik przyszłości”,
  – PwC: Workforce of the future,
  – Polski Instytut Ekonomiczny: Foresight kompetencji przyszłości,
  – Deloitte: The worker-employer relationship disrupted.

Raport jest dostępny pod adresem: https://www.parp.gov.pl/component/publications/publication/prognozowane-zmiany-na-rynku-pracy-przeglad-scenariuszy