Raport „Potencjał do tworzenia nowych rad sektorowych ds. kompetencji”

Zachęcamy do zapoznania się z raportem na temat funkcjonowania rad sektorowych w innych krajach europejskich pn. „Potencjał do tworzenia nowych rad sektorowych ds. kompetencji”.  

W raporcie przedstawiono założenia polskiego systemu rad sektorowych. Natomiast kontekst europejski pozwala przyjrzeć się, jak funkcjonują rady w Wielkiej Brytanii (państwie z najbardziej rozwiniętym systemem rad ds. kompetencji w Europie) i Czechach (państwie o strukturze rad podobnej do polskiej) oraz w oparciu, o jakie kryteria definiowane są tam sektory.

W raporcie przedstawiono:
– system rad sektorowych w Polsce i w wybranych krajach europejskich,
– problemy z definiowaniem sektorów,
– sektory, które zdaniem autorów, mają potencjał do stworzenia rad,
– ograniczenia dla rozwoju rad sektorowych.

Raport dostępny jest pod adresem: https://www.parp.gov.pl/component/publications/publication/potencjal-do-tworzenia-nowych-rad-sektorowych-ds-kompetencji