Nabór formularzy zgłoszeniowych projektu pn. „Kompetencje dla sektorów – gospodarka wodno-ściekowa i rekultywacja”- Runda nr 3

Agencja Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A. ogłasza nabór formularzy zgłoszeniowych projektu pn. „Kompetencje dla sektorów – gospodarka wodno-ściekowa i rekultywacja” – RUNDA NR 3.

Termin rozpoczęcia naboru: 23.09.2022 r. godzina 8:00.
Termin zakończenia naboru: 14.10.2022 r. godzina 15:00. Zastrzega się, zamknięcie naboru w przypadku wpłynięcia formularzy zgłoszeniowych na łączną kwotę odpowiadającą 150% alokacji.
Miejsce składania dokumentów: System Operatora: https://gwsir.uslugi-rozwojowe.pl/ .

Forma składania dokumentów: Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić w Systemie Operatora, następnie wygenerować PDF i kolejno w zależności od formy składania należy go:

  • wydrukować, podpisać, dołączyć skan w systemie i następnie wysłać elektronicznie w systemie Operatora z zastrzeżeniem iż dokumenty w oryginale w wersji papierowej zostaną dostarczone do odpowiedniego biura Projektu (osobiście/kurierem/pocztą)  w ciągu 7 dni roboczych pod rygorem nierozpatrzenia zgłoszenia;
  • podpisać podpisem kwalifikowalnym oraz dołączyć podpisany dokument PDF w systemie i następnie wysłać elektronicznie w systemie Operatora. Zapisanie podpisanych dokumentów w formie innym niż PDF pozostawia go bez rozpatrzenia.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie wraz z dokumentacją zgłoszeniową dostępne są na stronie Projektu: https://arleg.eu/projekty/wodkan-i-rekultywacja/

Biuro projektu mieści się pod adresem:
ul. Macieja Rataja 26, 59-220 Legnica,
ul. Armii Krajowej 5, 67-200 Głogów, tel. 76 862 27 77, email: gwsir@arleg.eu, działa przez cały okres realizacji projektu od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt i dni wolnych od pracy, w godzinach 8:00-15:00.