PODSUMOWANIE KONFERENCJI „WYZWANIA I KIERUNKI ROZWOJU GOSPODARKI WODNO -ŚCIEKOWEJ A POTRZEBY KOMPETENCYJNE PRACOWNIKÓW SEKTORA -2022”

13 września 2022 r. odbyła się konferencja online „Wyzwania i kierunki rozwoju gospodarki wodno -ściekowej a potrzeby kompetencyjne pracowników sektora- 2022” organizowana przez Radę ds. Kompetencji w Sektorze Gospodarki Wodno-Ściekowej i Rekultywacji.

W spotkaniu udział wzięli:

  • Anna Czechowska, Fundacja Rozwoju Kompetencji Społecznych
  • Mateusz Przywara, Instytut Badań Edukacyjnych
  • Klara Ramm, Animator RGWŚiR, Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie”
  • Justyna Raźniewska, Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o.o. w Nowogardzie
  • Anna Duczkowska, Inerio Zbigniew Plutecki
  • Anna Sudnik, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu
  • Paulina Siwek, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu
  • Krzysztof Witkowski, “Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o.
  • Anna Pomorska, Technikum Ogrodnicze w Zespole Szkół nr 39 im. Edmunda Jankowskiego w Warszawie
  • Bartłomiej Macherzyński, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Zachęcamy do zapoznania się z wygłoszonymi prezentacjami oraz nagraniem konferencji, które dostępne jest na kanale YouTube IOŚ-PIB