RAPORT BRANŻOWY : IDENTYFIKACJA INSTRUMENTÓW WSPARCIA DLA ROZWOJU SEKTORA GOSPODARKI WODNO – ŚCIEKOWEJ I REKULTYWACJI

Zachęcamy do lektury kolejnego raportu z  serii infobrokeringowych raportów branżowych. Tym razem dotyczy identyfikacji rozwiązań mogących wpłynąć na dalszy rozwój polskiego sektora gospodarki wodno – ściekowej i rekultywacji.

W raporcie przedstawiono:
Sytuację sektora gospodarki wodno – ściekowej i rekultywacji w Polsce i Europie.
Ogólną charakterystykę sektora w Polsce.
Ogólną charakterystykę sektora w wybranych krajach Europy.
Uwarunkowania rozwoju sektora.
Możliwości rozwojowe sektora.
Bariery determinujące rozwój sektora.
Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wsparcia rozwoju sektora.

Raport został przygotowany w oparciu o dostępne dane z lat 2017 – 2019 oraz 2020 (tam gdzie dostęp do danych był możliwy), co pozwoliło w pewnym stopniu ukazać sytuację sektora w trakcie trwania pandemii.