KONFERENCJA RADY DS. KOMPETENCJI W SEKTORZE GOSPODARKI WODNO – ŚCIEKOWEJ I REKULTYWACJI

20 maja 2021 r. w godz. 11.00 – 15.00 odbędzie się konferencja nt. „Wyzwania i kierunki rozwoju gospodarki wodno-ściekowej a potrzeby kompetencyjne pracowników sektora”
Miejsce wydarzenia: Online
Rejestracja na wydarzenie: od 27.04.2021 r.
Udział w wydarzeniu jest bezpłatny

Program wydarzenia*:
27.04 – 20.05.2021 Rejestracja uczestników
10.55 – 11.00 Logowanie na wydarzenie
11.00 – 11.10 Rozpoczęcie Konferencji
11.10 – 13.00 Sesja plenarna I
13.00 – 13.15 Przerwa
13.15 – 15.00 Sesja plenarna II

Tematyka konferencji:

Postrzeganie sektora jako pracodawcy
Zarządzanie potencjałem pracowników w przedsiębiorstwie wodno-kanalizacyjnym
Kompetencyjne wyzwania sektora w zmieniającej się rzeczywistości
Budowanie wizerunku przedsiębiorstwa jako wartościowego pracodawcy
Budowanie współpracy pomiędzy edukacją a przedsiębiorstwami
Dobre praktyki: zarządzanie kompetencjami w przedsiębiorstwie

Planowany czas wystąpienia w I sesji – 20 minut, w II sesji – 15 minut.
Pytania od uczestników w trakcie prezentacji.

*Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonania zmian w programie.

Program konferencji

Zapraszamy do udziału w wydarzeniu!