KOMPETENCJE DLA SEKTORA GWŚiR – SZKOLENIA I DORADZTWO Z DOFINANSOWANIEM

Jak skorzystać z dofinansowania (do 80%)? https://www.youtube.com/watch?v=6d3racHhgAk

Tematy szkoleń oferowanych dla sektora Gospodarki Wodno- Ściekowej i Rekultywacji:
• Coaching menadżerski.
• Stosowanie narzędzi online w pracy zdalnej.
• Zarządzanie kryzysowe.
• Zabezpieczanie danych firmy – cyberbezpieczeństwo.
• Zarządzanie obiegiem dokumentów elektronicznych (tekstowych i multimedialnych) w trybie pracy zdalnej.
• Współpraca z klientem i jego obsługa w warunkach pracy zdalnej i izolacji społecznej.
• Organizacja i zarządzanie pracą zdalną z wykorzystaniem dostępnych technologii i narzędzi.
• Zarządzanie kryzysowe w przypadku wystąpienia zakażenia w zakładzie.

Termin składania wniosków wydłużono do: 11.12.2020 r.

Kontakt do Operatora: Krajowa Izba Gospodarcza, tel.: 22 162 79 80, 22 208 28 40, 503 455 332,  22  630 96 87; e-mail: wod-kan@cts.com.pl, wod-kan_am2@kig.pl

Stan rekrutacji na 23.11.2020 r.:

  1. Łączna ilość zgłoszeń w ramach Zadania COVID-19 –19 wniosków
  2. Otwarta ilość zgłoszeń – 18 wniosków
  3. Zamknięta ilość zgłoszeń – 1 wniosek