KOMPETENCJE DLA SEKTORA

Zachęcamy do udziału w konkursie „Kompetencje dla sektorów”
Start składania wniosków: 06.09.2021 r.
Koniec przyjmowania wniosków: 14.09.2021 r.

Dofinansowanie może dotyczyć:
rekrutacji przedsiębiorców do projektu,
doradztwa lub szkolenia wspierającego rozwój przedsiębiorcy,
zakupu środków trwałych niezbędnych do realizacji projektu,
zakupu infrastruktury oraz dostosowania lub adaptacji budynków, pomieszczeń oraz miejsc pracy.
Max. wsparcie może wynieść 90% wartości projektu, co oznacza min. 10% wkładu własnego przedsiębiorstwa.

Dofinansowanie mogą uzyskać:
przedsiębiorcy,
organizacje związkowe,
organizacje samorządu gospodarczego,
organizacje pracodawców,
podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego,
podmioty działające na rzecz zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich oraz potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców.

Szczegóły dofinansowania: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/kompetencje-dla-sektorow-oferta-dla-operatorow-2#opishttps://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/kompetencje-dla-sektorow-covid