CZWARTE WEBINARIUM RADY DS. KOMPETENCJI W SEKTORZE GOSPODARKI WODNO – ŚCIEKOWEJ I REKULTYWACJI ORAZ GRUPY ROBOCZEJ DS. WSPÓŁPRACY BIZNESU I EDUKACJI

28 sierpnia 2020 r. odbyło się czwarte webinarium dotyczące Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK). Webinarium miało w przeważającej części charakter dyskusji. W pierwszej części spotkania Anna Czechowska , Ekspert ds. badań i ZSK (IOŚ-PIB) kontynuowała rozważania nt.: Sektorowej Ramy Kwalifikacji, z uwzględnieniem sektorowej mapy kwalifikacji. Następnie omówiono (wspólnie z uczestnikami):

  • Który poziom w PRK powinna posiadać kwalifikacja „przyjmowanie i zarządzenie zgłoszeniami i reklamacjami odbiorców usług”?
  • Dla jakiego procesu w przedsiębiorstwie ww. kwalifikacja będzie kluczowa? Na kogo i na co będzie oddziaływać?
  • Jaka kwalifikacja będzie ją poprzedzać, tzn. jaka kwalifikacja będzie o poziom niżej w PRK, którą najłatwiej rozwinąć do poziomu kwalifikacji „przyjmowanie i zarządzanie zgłoszeniami i reklamacjami odbiorców usług”. Jaka będzie poziom wyżej? (w oparciu o strukturę stanowisk i możliwości awansu);
  • Czy istnieją kwalifikacje pełne (szkolnictwo branżowe, uczelnie wyższe) powiązane z kwalifikacją „przyjmowanie i zarządzenie zgłoszeniami i reklamacjami odbiorców usług”?

Ponadto wskazano powiązania pomiędzy kwalifikacjami:

Materiały pomocnicze na stronach www:
• Sektorowe ramy kwalifikacji: https://kwalifikacje.edu.pl/baza-wiedzy/publikacje/publikacje-srk/
• PRK: https://kwalifikacje.edu.pl/baza-wiedzy/publikacje/publikacje-prk/
• Rejestr: https://kwalifikacje.edu.pl/zintegrowany-rejestr-kwalifikacji/
• Przykłady zagranicznych map kwalifikacji: https://www.aapathways.com.au/job-pathways/chart/sport-fitness-and-recreation/582494b6-7e32-46e6-bd14-aa2359c40d06?stream=63024875-a09f-41aa-adf3-8c7827d03c3e%7C4067e109-ad6b-41d2-aeb4-b440421090ee