RAPORT „RYNEK PRACY, EDUKACJA, KOMPETENCJE”

Najnowszy raport jest kolejnym z serii raportów monitoringowych ogólnych, realizowanych w ramach usługi infobrokeringu na potrzeby Rady Programowej ds. Kompetencji, dotyczy okresu od 21 lipca do 19 sierpnia 2020 r. W raporcie przedstawiono wyniki aktualnych badań i analiz dotyczących polskiego i międzynarodowego rynku pracy, który zmaga się ze skutkami pandemii wirusa COVID-19.
Z danych wynika że:

Stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce w lipcu 2020 r. wyniosła 6,1% i w porównaniu z poprzednim miesiącem pozostała bez zmian.
Wzrost stopy bezrobocia nastąpił w 3 z 16 województw (dolnośląskim, łódzkim, świętokrzyskim). Najwyższy wskaźnik odnotowano w województwach: warmińsko-mazurskim (10,3%), podkarpackim (9,0%), kujawsko-pomorskim (8,7%) i świętokrzyskim (8,6%), natomiast najniższy – w wielkopolskim (3,7%), śląskim (4,7%), mazowieckim (5,1%) i małopolskim (5,2%).
• Wskaźnik bezrobocia w Unii Europejskiej w czerwcu 2020 r. wyniósł 7,1%, co oznacza wzrost o 0,1 p.p. wobec poprzedniego miesiąca.
• Na 50 największych portalach rekrutacyjnych pracodawcy w Polsce opublikowali 246,3 tys. ofert pracy – 18,9% mniej niż przed rokiem.
• Perspektywy zatrudnienia (badanie ManpowerGroup) pogorszyły się.
Zatrudnienie imigrantów w Polsce zmalało, jednak spadek nie jest znaczny i ocenia się go na 10% pomiędzy lutym a majem 2020 r. Jednocześnie coraz więcej imigrantów deklaruje chęć pozostania w Polsce. Prawie 65% imigrantów to obywatele Ukrainy; spośród tych, którzy wrócili do domu, 70% chce ponownie przyjechać do Polski.
W Europie ok. 40% pracowników przeszło na telepracę – w szczególności w tych krajach, gdzie praca zdalna była już wcześniej dobrze rozwinięta i w krajach najbardziej dotkniętych pandemią.

Ponadto skrótowo omówiono raporty: dotyczące pracy zdalnej, rekrutacji w czasach pandemii, a także raport Komisji Europejskiej, z którego wynika, że mikro i małe przedsiębiorstwa choć świadome wagi podnoszenia kwalifikacji, niewiele czynią w kierunku wsparcia w tym procesie swoich pracowników.

Raport do pobrania