Rada ds. Kompetencji w Sektorze Gospodarki Wodno-Ściekowej i Rekultywacji

VII WEBINARIUM RADY DS. KOMPETENCJI W SEKTORZE GOSPODARKI  WODNO – ŚCIEKOWEJ I REKULTYWACJI ORAZ GRUPY ROBOCZEJ  DS. WSPÓŁPRACY BIZNESU I EDUKACJI

VII WEBINARIUM RADY DS. KOMPETENCJI W SEKTORZE GOSPODARKI WODNO – ŚCIEKOWEJ I REKULTYWACJI ORAZ GRUPY ROBOCZEJ DS. WSPÓŁPRACY BIZNESU I EDUKACJI

9 kwietnia 2021  r. odbyło się w formie zdalnej  siódme webinarium. Merytoryczną część spotkania prowadziła Anna Czechowska – Ekspert ds. Badań i  Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.  Tematem spotkania był proces włączania kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK), w tym roli podmiotów wnioskujących oraz opisu kwalifikacji na wybranym przykładzie kwalifikacji z obszaru szkolnictwa branżowego.W pierwszej części spotkanie przypomniano: pojęciaWięcej oVII WEBINARIUM RADY DS. KOMPETENCJI W SEKTORZE GOSPODARKI WODNO – ŚCIEKOWEJ I REKULTYWACJI ORAZ GRUPY ROBOCZEJ DS. WSPÓŁPRACY BIZNESU I EDUKACJI[…]

TRZECIE  WEBINARIUM RADY DS. KOMPETENCJI W SEKTORZE GOSPODARKI  WODNO – ŚCIEKOWEJ I REKULTYWACJI ORAZ GRUPY ROBOCZEJ DS. WSPÓŁPRACY BIZNESU I EDUKACJI

TRZECIE WEBINARIUM RADY DS. KOMPETENCJI W SEKTORZE GOSPODARKI WODNO – ŚCIEKOWEJ I REKULTYWACJI ORAZ GRUPY ROBOCZEJ DS. WSPÓŁPRACY BIZNESU I EDUKACJI

W celu przybliżenia członkom Rady oraz Grupy Roboczej tematyki związanej z kwalifikacjami i kompetencjami w czerwcu rozpoczęto krótki cykl webinariów. 7 sierpnia 2020 r. odbyło się trzecie webinarium dotyczące Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK). Anna Czechowska , Ekspert ds. badań i ZSK (IOŚ-PIB) zaprezentowała: Polską Ramę Kwalifikacji powiązania Polskiej Ramy Kwalifikacji z międzynarodowymi ramami kwalifikacji SektoroweWięcej oTRZECIE WEBINARIUM RADY DS. KOMPETENCJI W SEKTORZE GOSPODARKI WODNO – ŚCIEKOWEJ I REKULTYWACJI ORAZ GRUPY ROBOCZEJ DS. WSPÓŁPRACY BIZNESU I EDUKACJI[…]

obrazek stopki Skip to content